Ebrehe kimdir? Ebrehe olayı nedir? Ebabil kuşlarının tarihteki yeri…

Ebrehe tarihte yer alan Yemen kralıdır. Ayrıca Kuranı Kerim'de Fil suresinde bahsedilen krallardan biridir. Ebrehe Müslümanların hac ibadetini engellemek ve Kabe'yi yıkmak istemiştir. Ardından Kabe'nin enkazını fillerle Yemen'e taşımak için dört bin fil ve üç yüz bin Habeşli'den oluşan ordusu ile harekete geçmiştir. Bunun üzerine ebabil kuşları Ebrehe'nin ordusunu taş yağmuruna tutmuştur.

Ebrehe kimdir? Ebrehe olayı nedir? Ebabil kuşlarının tarihteki yeri…

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ebrehe’den ve “Ebabil kuşlarından” bahsedilmesi üzerine seyirciler “Ebrehe olayı nedir” sorusunun cevabını öğrenmek için Google’a akın etti. Ebrehe Fil Suresinde bahsedilen krallardan biridir. Bu anlatımlara göre Ebrehe, Yemen’de, Aksum Krallığı’na bağlı Hristiyan bir vali idi ve Arapların her sene hac amacıyla Mekke’ye gitmelerini istemiyordu. San’a’da büyük bir kilise yaptırdı ve ismini Kuleys koydu.

Ebrehe Habeş Kralı’na halkın hac için ancak Kuleys’i ziyaret edebileceklerini, Mekke’ye gidenlere izin vermeyeceğini yazarak onun da desteğini aldı. Ebrehe’nin haccı engelleme niyeti Yemenli Arapları öfkelendirdi. Rivayete göre Nukayl isminde bir yerli, Kuleys’e girerek kimsenin olmadığı bir zamanda içeriyi harabeye çevirdi, kirletti ve kayıplara karıştı. Ebrehe ağır bir hakarete uğramıştı.

Olayın üzerine bir de kilisenin yanması eklenince vali intikam almaya karar verdi, Kâbe’yi yıkmak ve enkazı fillerle Yemen’e taşımak için dört bin fil ve üç yüz bin Habeşli’den oluşan ordusu ile harekete geçti.

Mekke çevresine kadar gelen öncüler Mekkelilerin koyun ve develerini alıp konaklama yerleri olan Taif’e kaçırdılar. Ebrehe Mekke emiri olan Abdulmuttalib’in pazarlık tekliflerini de geri çevirdi.

Ordu Mekke üzerine yürümeye hazırlanırken gökyüzü Ebabil kuşları ile doldu, gagaları ve ayaklarında taşıdıkları taşlar ile Ebrehe ordusunu taş yağmuruna tuttular. İstilacı ordu bozguna uğradı. Etleri lime lime dökülerek ölüyorlardı. Kalanlar Ebrehe de içlerinde olduğu halde perişan bir vaziyette Yemen’e doğru kaçtılar.