Sözcü Plus Giriş

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul’da

TBMM Genel Kurulu'nda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Güncellenme: 00:22, 09/01/2019
Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul’da

Teklif üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, teklifin birbirinden farklı birçok konuyu içerdiğini, aralarında hiçbir ilinti bulunmadığını söyledi.  Teklifteki bir düzenlemeyle “Cumhurbaşkanının hiçbir gerekçe göstermeksizin istediği belediyeye ödenek verip istemediği belediyeye ödenek vermemesi imkanının getirildiğini” savunan Türkkan, “Bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır” dedi.

İlginizi ÇekebilirİYİ Parti'nin Tank ve Palet Fabrikası'nın satışı hakkındaki araştırma önergesi kabul edilmediİYİ Parti'nin Tank ve Palet Fabrikası'nın satışı hakkındaki araştırma önergesi kabul edilmedi

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN: ANLAŞILMASI GÜÇ VE MANİDAR

Kanun teklifinin tümüne ve neredeyse her maddesine muhalefet şerhi koyan HDP’nin elinde büyükşehir de dahil olmak üzere birçok belediye mevcutken belediyelere ödenek aktarma yetkisini Cumhurbaşkanına veren maddeye şerh düşmemesinin “anlaşılması güç ve manidar” olduğunu belirten Türkkan, “Enteresan değil mi? Burada da bir gariplik var. Ben çözemedim, umuyorum arkadaşlar izah ederler” şeklinde konuştu. Türkkan, pilotlar ve kabin memurlarının gelir vergisinden istisna olmalarının önünün açılmasıyla, ücretli çalışan vatandaşlar arasında vergi adaletsizliğinin ortaya çıktığını öne sürdü.

TÜRKKAN: ADİL BİR UYGULAMA OLUR MU?

Türkkan, “Asgari ücretin 2 bin 20 lira olduğu ülkemizde, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızdan yüzde 100 gelir vergisi alınırken, onlara oranla daha yüksek gelire sahip olan pilot ve kabin memurlarının gelir vergisinden muaf tutulmak istenmesi, adil bir uygulama olur mu? Bu asgari ücretle çalışan vatandaşa ayıp değil mi, onlara günah değil mi? Ayrıca, sadece bir meslek grubuna tanınan bu istisna, diğer meslek grupları arasında da eşitsizliğe neden olacak. Yani birisinin sebebi uçması, öbürünün günahı yürümesi mi?” ifadelerini kullandı. Türkkan, kanun teklifinde yer alan düzenlemelerin ciddi anlamda sıkıntılara sebep olabileceğini savundu.

MHP’Lİ AKSU: Olumlu buluyoruz

MHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, kanun teklifinin, vatandaşların sorunlarına çözüm getirmeye, sıkıntılarını azaltmaya ve refahını artırmaya dönük düzenlemelerden oluştuğunu dile getirdi. Milletin yararına düzenlemeler içeren bu kanun teklifini olumlu bulduklarını belirten Aksu, şunları söyledi: “Teklifte, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla çok sayıda kanun ve kanun hükmünde kararnamede her biri ayrı önem taşıyan değişiklikler öngörülmektedir. Terörle kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sağlanan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, kira bedelinin belirlenmesinde Üretici Fiyat Endeksi artış oranı yerine Tüketici Fiyat Endeksi artış oranının esas alınması, konut hesabına katılanlara uygulanan devlet katkısı tutarının artırılması, Varlık Finansman Fonu’nun sermaye piyasalarında yaptıkları işlemlere BSMV istisnası sağlanması, işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarında kolaylık sağlanarak son 120 günlük prim ödeme şartının 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmaya çevrilmesi, yaşlılık, malullük veya ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için bin liranın alt sınır olarak belirlenmesi suretiyle emekli aylıklarına asgari sınır getirilmesi, bebek ve devam sütlerinin ÖTV kapsamından çıkarılması, hayvancılığın, lisanslı depoculuğun ve imalat sanayisinin desteklenmesi bunlardan bazılarıdır. Bu düzenlemeler, Türkiye’nin maruz kaldığı ekonomik güvenlik tehdidiyle etkili bir mücadele ortaya koyabilmesi, vatandaşlarımızın bu süreçten olumsuz etkilenmemesi ve üretimin devam ettirilmesi bakımından önemlidir. Ülkemize karşı girişilen bu saldırıların sonunun geldiğini söylemek mümkün değilse de alınan tedbirler sayesinde Türkiye ekonomisinin toparlanmakta olduğu makroekonomik gelişmelerden anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için yeni adımların atılması ihtiyacı da devam etmektedir.”

CHP’Lİ EMECAN: Anayasa’ya aykırı

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, 71 maddelik “torba kanun” ile karşı karşıya olduklarını söyledi. TBMM’nin kanun yapma ciddiyetinin bir torbaya sıkıştırıldığını savunan Emecan, “Getirdiğiniz torba tekliflerinin içeriğine ne siz hakimsiniz ne muhalefet üzerinde yeterince çalışabiliyor ne de sivil toplum katkı sunabiliyor” dedi.

Teklifle yapılması öngörülen değişikliklerin yeterince gerekçelendirilmediğini, etki analizlerinin yapılmadığını söyleyen Emecan, 71 maddelik kanun teklifinin 9 maddesinin anayasaya aykırılık içerdiğini iddia etti.
Emecan, “Tüm bu değişiklikler, uygulamalar yaklaşan seçimlere kadar idare etmeye çalıştığınızın göstergesidir” diye konuştu. Kanun teklifiyle 186 kez değiştirilen Kamu İhale Kanunu’na yeniden müdahale edildiğini dile getiren Emecan, “Cumhurbaşkanının yapacağı mal ve hizmet alımlarının neredeyse tamamını Kamu İhale Kanunu’nun dışına çıkarmaya çalışıyorsunuz” ifadesini kullandı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi, yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

AA