Sözcü Plus Giriş

Hadi ipucu: Bosna Hersek’in başkenti neresi? 18 Eylül Hadi ipucu cevabı…

Sevilen yarışma Hadi'de yarışma öncelerinde Hadi ipucu sorusu ve cevabı merakla araştırılıyor. Hadi ipucu sorusunu bulmak isteyen yarışmacılar internet üzerinde sorunun cevabına dair detayları araştırıyor. Günün Hadi ipucu sorusu coğrafya içerikli olarak yayınlandı. Bosna Hersek'in başkenti neresi? İşte cevabı...

10:58 -
Hadi ipucu: Bosna Hersek’in başkenti neresi? 18 Eylül Hadi ipucu cevabı…

Bugün Hadi’nin 12:30’da yayınlancak olan yaırşmasının ipucu sorusunda bir ülkenin başkenti soruldu. Hadi ipucu sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor…

BOSNA HERSEK’İN BAŞKENTİ NERESİ?

Saraybosna (Boşnakça ve Hırvatça: Sarajevo, Sırpça: Сарајево), 2007 yılı sayımlarına göre 619.030 kişilik nüfusuyla Bosna-Hersek'in başkenti ve en büyük kentidir. Saraybosna, ayrıca Bosna-Hersek Federasyonu’nun ve fiilî başkenti Banyaluka olan Sırp Cumhuriyeti’nin de hukukî başkentidir. Saraybosna Kantonu’nun da merkezidir. Saraybosna, Bosna bölgesinin Dinar Alpleri’yle çevrili Saraybosna Vadisi içerisinde Miljacka Nehri’nin çevresinde kurulmuştur. Şehir, barındırdığı dinî çeşitliliğiyle bilinir. Müslümanlık, Katoliklik, Ortodoksluk ve Musevîlik, burada yüzyıllar boyunca barış içinde bir arada var olagelmişlerdir. İşte bu yüzden Saraybosna, Avrupa’nın Kudüs’ü olarak kabul edilir. Saraybosna Balkanlar’daki kültürel şehirlerin en önemlilerinden biri olarak kabul görür.

Bu bölgedeki ilk yerleşim kalıntıları tarih öncesi döneme kadar uzanmasına rağmen modern şehrin ortaya çıkışı 15. yüzyılda Osmanlıların bu bölgedeki hakimiyetiyle birlikte başlar. Osmanlıların 1463’te bölgeyi ele geçirmesiyle şehirde büyük bayındırlık faaliyetleri başlar ve bunun sonucunda Saraybosna, Türklerin Avrupa’da kurduğu en büyük kent olur ve bu durum bugün de geçerlidir. Saraybosna, tarihi boyunca uluslararası önemi olan birçok olay yaşamıştır: 1914 yılında I. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olarak gösterilen Arşidük Franz Ferdinand’ın Gavrilo Princip tarafından suikasti bu kentte gerçekleşti. Bundan 70 yıl sonra 1984 Kış Olimpiyat oyunları bu kentte yapıldı. Şehir, Bosna Savaşı sırasında dünya modern savaş tarihindeki en uzun kuşatmaya mâruz kalmıştır. Bugün şehir, Bosna-Hersek’in en büyük kültürel ve ekonomik merkezi olarak savaş sonrasında kendini yenilemeye ve toparlamaya çalışmaktadır

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more