23 Ocak 12:30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu! “Eş yükselti” anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?

Günün öğlen Hadi ipucu sorusu yayınlandı ve merakla beklenen Hadi yarışmasının öğlen ipucu cevap buldu. Hadi ipucu sorusunda coğrafi bir terim soruldu. Birçok kişinin öğrencilik yıllarında coğrafya dersinden hatırlayacağı Hadi ipucu sorusu "Eş yükselti" anlamına gelen coğrafi terim hangisidir? oldu. İşte yanıtı...

23 Ocak 12:30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu! “Eş yükselti” anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?

Hadi ipucu sorusu her gün yarışmadan önce merak konusu oluyor. Hadi ipucu sorusunda bugün coğrafi bir terim soru konusu oldu. Öğrencilik yıllarında coğrafya dersi görenlerin derslerden hatırlayacağı “Eş yükselti” anlamına gelen coğrafi terim hangisidir? sorusu Hadi tarafından soruldu. İşte günün Hadi ipucu sorusu cevabı…

hadi-ipucu

EŞ YÜKSELTİ EĞRİSİ NEDİR?

Eşyükselti eğrisi ya da izohips, bir haritada aynı yükseklikteki noktaları birleştiren hayalî eğrilere denir. Eşyükselti eğrilerinin amacı, üç boyutlu yeryüzü şekillerini, iki boyutlu harita üzerinde temsil edebilmektir. Haritayı okuyan, bu eğrilere bakarak yeryüzündeki tepeleri, vadileri, ovaları, sırtları vs. gözünde canlandırabilir. Eşyükselti eğrilerinin okunması haritadaki diğer işaretlere kıyasla zordur ve eğitim gerektirir. Eşyükselti eğrilerinin bulunduğu harita türüne “topografik harita” denir.

-Aynı izohips eğrisi üzerindeki bütün noktaların yükseltisi eşittir.
-İzohipsler iç içe geçmiş kapalı eğrilerdir.
-Her eğri kendinden yüksek olan eğriyi çevreler.
-En dıştaki eğri en alçak, en içteki eğri ise en yüksek yeri gösterir.
-İzohipsler arasındaki fark her yerde eşittir. (eküidistans)
-İzohipslerde kıyı çizgisi 0 metreden geçer.
-İzohipslerde çizgiler birbirini kesmezler
-Akarsuların her iki tarafındaki izohips eğrilerinin yükseltisi eşittir.
-İzohpislerin sıkışıtığı yerde eğim fazla, seyrekleştiği yerde ise azdır.
-İzohipslerin sıkıştığı yerde kıta sahanlığı ve akarsu aşındırması fazladır.
-İzohipslerin nokta halini aldıkları yerler dağların doruk noktasıdır.
-İzohipslerde içe doğru gösterilen oklar kraterleri gösterir.
-Komşu iki izohips grubunun yükseltileri aynıdır