Kadir suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı

Kadir Gecesi, Kur'an'da Kadir suresiyle müjdelenmiştir. Bu mübarek gecede Kadir suresini okumak ve anlamı üzerine düşünmek gerekiyor. İşte Kadir suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...

Kadir suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı

Kadir suresi bugün Kadir Gecesi olduğu için oldukça merak ediliyor. Kadir Gecesi, Kur’an’ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e vahyedilmeye başlandığı gecedir.

KADİR SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİNİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.