Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli personel alımı başvuruları başladı! Kültür Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı…

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından taşra teşkilatı birimlerinde koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvuruları bugün itibariyle başlayan Personel ilanı, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılacak. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi başvuru şartları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli personel alımı başvuruları başladı! Kültür Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanında; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, İŞKUR aracılığıyla görev yapacağı il ve sayısı belirtilen “Sürekli İşçi” kadrolarına alım yapılacağı açıklandı.

KÜLTÜR BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

ALIM YAPILACAK İL VE KİŞİ SAYISI

Adana (5), Afyonkarahisar (2), Aksaray (2), Ankara (7), Antalya (10), Balıkesir (1), Batman (5), Bilecik (1), Bitlis (3), Burdur (2), Bursa (5), Çanakkale (3), Diyarbakır (1), Düzce (3), Edirne (3), Gaziantep (3), Hatay (2), Isparta (1), İstanbul (8), İzmir (3), Kahramanmaraş (3), Karaman (2), Kars (4), Kırıkkale (2), Kırşehir (3), Konya (6), Kütahya (4), Manisa (2), Mersin (6), Muğla (5), Muş (2), Nevşehir (1), Osmaniye (2), Rize (1), Sakarya (3), Samsun (1), Şanlıurfa (4), Tekirdağ (2), Trabzon (3), Tunceli (5), Uşak (3), Van (4), Zonguldak (2).

BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 30/09/2019 – 04/10/2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak, (Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olup, asıl adaylar arasına girenlerin atama işlemi yapılırken, atama için Bakanlığa ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

6) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

9) Engelli ya da eski hükümlü olmamak.

10) Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla, herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans düzeyinde mezun olmak.

11) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

12) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi, bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız, feshedilecektir.

13) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanların başvuruları duyuru/sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

14) Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.

15) Adaylar, kamu hizmetinin görülmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan illerde bulunan hizmet birimlerinde istihdam edileceğinden, iller arası nakil hakkı verilmeyecektir.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...