Sözcü Plus Giriş

Masum mahkum olacağına suçlu cezasız kalsın

Rize’de darbe girişimi sonrası meslekten atılan kadın polis hakkında, FETÖ üyeliğinden dava açıldı. Ancak mahkeme ‘ihtimale dayalı mahkumiyet olamayacağına’ hükmetti...

Asuman ARANCA
06:00 -
Masum mahkum olacağına suçlu cezasız kalsın

Darbe girişimi sonrasında KHK ile ihraç edilen polis memuru Ayten Y. hakkında FETÖ üyeliğinden dava açıldı. Ayten Y'nin FETÖ üyesi olduğuna delil olarak ise Ankara'da Garson isimli gizli tanıktan ele geçirilen SD kartta “FETÖ'de olup örgütü benimseyen ancak bazı zaafları olan” anlamındaki EA koduyla işaretlenmesi ve bazı tanık ifadeleri gösterildi. Ancak mahkeme yargılama sonucu beraat kararı verdi. Kararda şöyle denildi:

KANAATLE OLMAZ: Sanığın bir suçtan cezalandırılmasına karar verilebilmesinin temel şartı, suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak bir kesinlikle ispat edilebilmesidir. Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olay ve iddialar sanık aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti, toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp, diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan kanaate değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalı, bu ispat hiçbir şüphe veya başka türlü oluşa imkân vermeyecek açıklıkta olmalıdır.

MASUMİYET KARİNESİ: Yüksek de olsa ihtimale dayanarak sanığın mahkûmiyetine karar vermek, ceza muhakemesinin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm kurmak anlamına gelecektir. Hukukunun temel prensiplerinden biri şüpheden sanığın yararlanacağı ilkesidir. Fiilin sanık tarafından işlendiği yüzde 100 belliliğe ulaşmadığı taktirde beraat kararı verilecektir. Böyle bir ilkenin kabul edilmesinin sebebi, bir suçlunun cezasız kalmasının, bir masumun mahkum olmasına tercih edilmesi, başka bir ifade ile masumluk karinesidir.

Son güncelleme: 01:19 24.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more