Sözcü Plus Giriş

MSB ve Genelkurmay Başkanlığı uzman yardımcısı ilanı yayınladı! MSB uzman yardımcısı alımı başvuru şartları…

MSB ve Genelkurmay Başkanlığı istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Uzman yardımcısı ilanı, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte MSB uzman yardımcısı alımı için başvuru detayları...

13:28 -
MSB ve Genelkurmay Başkanlığı uzman yardımcısı ilanı yayınladı! MSB uzman yardımcısı alımı başvuru şartları…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan MSB ve Genelkurmay Başkanlığı Uzman Yardımcısı alımı ilanında; MSB tarafından 45 adet uzman yardımcısı alınacağı duyuruldu. Adaylar, başvurularını Çevrimiçi (online) ön başvurular, 09 Aralık 2019-10 Ocak 2020 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek.

MSB UZMAN YARDIMCISI ALIMI İLANI

BAŞVURU ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b. 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle, 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğmuş olanlar),
c. Nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)
ç. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,
e. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak), (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)
f. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, son 3 (üç) yıl içerisinde nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak ve bu belgeyi başvuru sistemine yüklemek.
g. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzm. Yrd. kadroları için geçerlidir.) ğ. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more