Sözcü Plus Giriş

Nafaka borcu yüzünden maaşın ne kadarı haczedilebilir?

Çalışan birçok insanın, çalışmalarının karşılığı olarak aldıkları maaşları çeşitli borçlarından ötürü haczedilip kesintiye uğrayabiliyor. Bu borçlardan biri de nafaka borcu. Vatandaşlar konuya ilişkin yeteri kadar bilgi sahibi olamadıkları için internette aramalar yapmaktadır. Peki, nafaka borcu yüzünden maaşın ne kadarı haczedilebilir? İşte haberimizin detayları…

08:20 -
Nafaka borcu yüzünden maaşın ne kadarı haczedilebilir?

Sosyal Sigortalar Kurumu çatısındaki sigortaların hangisine mensup olursa olsun, çalışanlar emeklerinin bir aylık karşılığı olarak aldıkları maaşları bazen çeşitli borçları nedeniyle kesintiye uğrayabilir, haczedilebilir. Bu kesintiler ve borçların arasında nafaka borcu da var. Kişilerin bakmakla yükümlü oldukları aile üyeleri için ödemeleri mahkeme tarafından zorunlu kılınan nafakayı ödememeleri halinde maaşlarının bir bölümüne el koyularak haczedilir. Peki, nafaka borcu yüzünden maaşın ne kadarı haczedilebilir? Nafaka borcu ile birlikte kişinin başka borçları da varsa haciz işlemi nasıl gerçekleşir? Haciz işlemi nasıl gerçekleşir? Kanunlar maaş haczi hakkında neler diyor? İşte özellikle maaşı için haciz kararı çıkan kişilerin son dönemlerde sık sık aramış olduğu bu konu hakkında daha detaylı bilgi bulabilecekleri haberimizin detayları…

MAAŞ HACZİ NEDİR VE MAAŞIN NE KADARI HACZEDİLEBİLİR?

İster özel sektör çalışanı olsun ister herhangi bir devlet kurumu çalışanı olsun eğer kişinin maaşına haciz konulduysa çalışmış olduğu kurum ve kuruluşlar fark etmiyor. Alacaklıların şikâyeti ve mahkeme kararı üzerine borçludan temin edilecek olan miktar maaşından kesilecekse buna maaş haczi denmektedir.

Maaş haczi konulması için öncelikle borçluya bir icra takibi başlatılmalıdır. Başlatılan bu icra takibinin sonucunda kesinleşen bir karar olması gerekmektedir. İcra takibi kesinleştikten sonra kişinin çalışıp çalışmadığı tespit edilir. İcra Müdürlüğü'nün tanımış olduğu 90 günlük süre sonunda borçlu ödemek zorunda olduğu borcunu ödememişse kişiye son olarak uyarı yapılır ve 7 gün mühlet daha verir. Bu 7 günlük ek sürede de hala kişi borcunu ödemez ise maaşına haciz gelmekle birlikte gecikme faizi ile beraber maaşından kesintiler yapılır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 35. maddesine göre; işçilerin aylık olarak aldığı ücretlerinin yani maaşlarının dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. İşçinin borçları yüzünden maaşı haczedilse de bu miktar tüm maaşın dörtte birinden az olmak zorundadır.

Ancak maaş haczinde tek bir istisna bulunmaktadır. O da nafaka borcuna ait haciz kararı. İşçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için mahkeme tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dâhil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.

NAFAKA BORCU YÜZÜNDEN MAAŞIN NE KADARI HACZEDİLEBİLİR?

Borçlu olan işçinin almakta olduğu ücretin maaşın, dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceğini 4857 Sayılı Kanun'un 35. Maddesi açıkça belirtmiştir. Ancak nafaka borcunun özelliği sebebiyle öncelikle aylık nafakanın tamamı borçlunun almakta olduğu ücretinden her ay kesilmesinden sonra geri kalan kısmının 4'te 1'nin birikmiş nafaka alacağı için, diğer adi alacaklar gibi daha önce konulan hacizler sona erdikten sonra kesilmesi gerekmektedir. Yani bu durumda borçlunun maaşından önce o aya ait olan nafaka borcu kesilir. Daha sonra kalan kısmından ¼'lük geçmişe ait nafaka borcu kesilir. Eğer başka haciz kararı varsa da tüm bu nafaka kesintilerinden sonra kalan maaşın ¼ ‘lük kısmından temin edilir.

İLGİLİ HABERNafaka ödememenin cezası nedir?Nafaka ödememenin cezası nedir?
Son güncelleme: 08:21 09.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more