Tarihi Musevi Yetimhanesi özel okul oluyor

Beşiktaş’ta anıtsal yapı niteliğindeki tescilli Musevi Yetimhanesi özel okul oluyor. Yıldız Korusu’nun yanı başındaki tarihi yapı, restore edilerek özel okula dönüştürülecek.

Tarihi Musevi Yetimhanesi özel okul oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ocak ayı oturumunda Beşiktaş Yıldız'da tarihi Musevi Yetimhanesinin bulunduğu bin 671 metrekarelik parselin imar planlarında “kültürel tesis” olan fonksiyonu, “özel eğitim alanı” olarak değiştirildi. Konuyla ilgili hazırlanan komisyon raporunun plan değişikliğinin gerekçesinin açıklandığı bölümde Musevi yetimhanesinin el değiştirme süreci anlatıldı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Raporda yer alan bilgilere göre İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 1989 yılında aldığı karar ile yetimhane binası, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi. Yetimhane için restorasyon projesi hazırlandı ve kurul tarafından onaylandı. 1952 yılında tapu kaydında Dersaadet Musevi Cemaati adına kayıtlı olan bina, 1964 yılında Beyoğlu Musevi Hahamhanesi Vakfı adına tescil edildi. 2005 yılında da bina bakımının yeterince yapılamaması, Palanga Caddesi boyunca binanın güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle arazinin Aka Eğitim Hizmetleri tarafından okul yaptırılmak üzere satın alındı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

RESTORASYON YAPILAMADI

Raporda, restorasyonu yapılamamış olan tescilli eserin günümüz şartlarına uygun olarak yaşatılabilmesi amacıyla restore edilmesini sağlamak için özel okul fonksiyonuna alınması ihtiyacının doğduğu belirtilerek bu kapsamda plan değişikliği yapılmasının teklif edildiği kaydedildi. Teklif İBB Meclisi'nin 18 Ocak tarihli oturumunda gündeme alındı.

GÜNGÖREN'E ANAOKULU YAPILACAK

İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onayıyla “Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün göstereceği yerde 8 derslikli kamu ana okulu yapılmadan söz konusu yapıya iskan düzenlenemez” notunu ekleyerek teklifi uygun buldu. Karar mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.