Sözcü Plus Giriş

Tarihimizde önemi olan Söğüt neresi? Söğüt nerede?

Tarihimizde Söğüt bölgesi önem taşıyor. Söğüt nerede ve tarihteki önemi ne konusu özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinde Söğüt bölgesi geçtiği zaman daha sık merak ediliyor. Kurtuluş savaşında üç kez Yunan işgaline uğramış ve 6 Eylül 1922’de işgalden yanmış bir şekilde kurtulmuş olan Söğüt nerede? İşte tarihi...

Güncellenme: 15:20, 02/01/2019
Tarihimizde önemi olan Söğüt neresi? Söğüt nerede?

Anadolu Türk tarihi açısından büyük önem taşıyan Söğüt nerede? . Eskiçağ'da orduların geçtiği güzergâh üzerinde olduğu belirtilen Söğüt yöresinin tarihi, Bilecik'i de kapsayacak biçimde Bitinya (Bithynia) bölgesinin genel tarihi içinde yer alır. Fakat buranın bir yerleşme yeri olarak ortaya çıkışı, Osmanlı Beyliği'nin kurulma aşamasının yaşandığı XIII. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiş olmalıdır.

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ’NDE SÖĞÜT…

Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Söğüt’ü şöyle anlatıyor; “Söğüt, Bursa sancağı hükmünde, Lefke kazası nevahisinde hakimli, bağlı bahçeli, arı havası, lâtif bir kasabadır.” Söğüt 1231 yılında Thebasion adını taşırken Anadolu Selçuklu komutanı Ertuğrul Gazi tarafından İznik İmparatorluğu'ndan alınmıştır ve kendisine Anadolu Selçuklu hükümdarı III. Alaeddin Keykubad tarafından Domaniç ile birlikte verilmiştir.

Ertuğrul Gazi türbesi Söğüt'te yer alıyor.

Ertuğrul Gazi türbesi Söğüt’te yer alıyor.

SÖĞÜT HANGİ İLE BAĞLI?

Osmanlı döneminde önce Sultanönü sancağının merkeziyken, sonra merkezin Eskişehir'e taşınmasıyla bu sancağa bağlı bucağa dönüşmüştür. 1648 yılında Anadolu vilayeti Bursa sancağının Lefke (bugün Osmaneli) kazasına bağlı bıcaktı. Daha sonra Anadolu eyaletine bağlı merkezi Bilecik olan Ertuğrul sancağının sınırlarına katıldı. Söğüt şu an Bilecik sınırları içindedir.