Sözcü Plus Giriş

Vergi mükellefiyeti nedir? KYK bursunda vergi mükellefiyeti…

KYK burs başvuruları başladı. Başvuruların başlaması ile birlikte birçok sorunun cevabı merak ediliyor. Bu sorulardan biri de vergi mükellefiyeti oldu. Peki KYK bursunda vergi mükellefiyeti nedir? Kimler vergi mükellefidir?

11:15 -
Vergi mükellefiyeti nedir? KYK bursunda vergi mükellefiyeti…

Vergi mükellefi, kimin vergilendirileceğinin kişi unsurudur. Vergi Usul Kanunu’nun 8. maddesinde yer alan bilgilere göre üzerine vergi borcu yüklenen gerçek ve tüzel kişiler, vergi mükellefi anlamına gelmektedir. Peki KYK burs başvurusunda vergi mükellefiyeti nedir? İşte merak edilenler…

KYK BURSUNDA VERGİ MÜKELLEFİYETİ NEDİR?

KYK burs başvurularında karşımıza çıkan vergi mükellefiyeti demek adına kayıtlı işyeri demek yani vergi levhası ruhsatı olan bir mekan sahibi olması anlamına geliyor. Babanızın Vergi Mükellefiyeti: (Vergi Mükellefiyeti Yok, Gerçek Usulde Vergi Mükellefi, Basit Usulde Vergi Mükellefi) olarak seçeneklendiriliyor. Bu seçeneklerden birini seçerek işlem tamamlanabiliyor.

Baba veya anne ya da öğrencinin kendisi esnafsa, ticaretle uğraşıyorsa, kendisine ait işyeri için vergi ödüyorsa kendisi, anne veya baba mükellef olarak seçiliyor. Akabinde Basit Usulde Vergi Müekllefi mi, Gerçek Usulde Vergi Mükellefi mi, Şirket hissedarı mı seçeneklerinden birinin seçilmesi gerekiyor. Hangi türde mükellef olunduğu muhasebe kayıtlarından öğrenilebiliyor.

VERGİ MÜKELLEFİ NEDİR?

Vergi mükellefi, kimin vergilendirileceğinin kişi unsurudur. Vergi Usul Kanunu’nun 8. maddesinde yer alan bilgilere göre üzerine vergi borcu yüklenen gerçek ve tüzel kişiler, vergi mükellefi anlamına gelmektedir.

Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir.

Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna mütaallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.

Bu kanunun mütaakıp maddelerinde geçen “mükellef” tabiri vergi sorumlularına da şamildir.

Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişilere bir vergi numarası verilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye ve vergi numarasının kamu kurum-kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlenecek belgelerde kullanılması mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more