Sözcü Plus Giriş

‘Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ yayınlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, ürün hazırlama ve uygulama işlerinde, hamileler, 18 yaşından küçükler, işitme ve görme engelliler, ağır psikiyatrik bozukluğu olanlar, uyuşturucu bağımlısı veya alkolik olduğu sağlık raporuyla sabit kişiler çalıştırılamayacak.

10:52 -
‘Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ yayınlandı

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmekle, 27 Ocak 2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırıldı.

BİYOSİDAL ÜRÜNLER NEDİR?

Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir hedef organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlar olarak tanımlanan biyosidal ürünlere ilişkin yönetmelikle halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama usul ve esasları belirlendi.

Yönetmeliğe göre, Bakanlık tarafından eğitilmiş profesyonel kullanıcı nezaretinde izin verilen biyosidal ürün kullanarak zararlılar ile mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile ücretli olarak bu hizmeti vermek isteyen kamu kurum ve kuruluşları, faaliyet gösterecekleri ilin müdürlüğüne müracaat ederek izin alacak.

İş yeri faaliyette olduğu sürece bir mesul müdür bulunacak ve mesul müdür sadece bir iş yerinde bu görevi üstlenebilecek. Mesul müdürlük için hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis, biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veya doktora diploması bulunması zorunlu olacak.

12 AYDA BİR GENEL KONTROL

İş yerinin sahip olması gereken teknik koşullarının da belirlendiği yönetmeliğe göre, ürün hazırlama ve uygulama işlerinde, hamileler, 18 yaşından küçükler, işitme ve görme engelliler, ağır psikiyatrik bozukluğu olanlar, uyuşturucu bağımlısı veya alkolik olduğu sağlık raporuyla sabit kişiler çalıştırılamayacak.

Fiilen ürün hazırlama ve uygulama işlerinde çalışanlar, günde devamlı olarak 3, toplam 6 saatten fazla çalıştırılamayacak. Hazırlama ve uygulama işlerinde fiilen çalışacak olanlar, işe başlamadan önce sağlık raporu alacak.

Raporda kişinin astım, KOAH gibi kronik solunum yolu hastalıkları, alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik hastalıklarının bulunup bulunmadığının ve kanında cholinesteras enzim seviyesi ölçümü ve diğer sağlık kontrollerinin yapılarak bu işe uygun olduğunun belirlenmesi zorunlu olacak. Çalışan, bu işte çalıştığı sürece 12 ayda bir genel sağlık kontrolünden geçirilecek.

UYGULAMA YASAKLARI

Zararlılara karşı hava aracı kullanılarak uygulama ile sıcak sisleme yöntemiyle uygulama yapılması yasak olacak. Ancak gerekli tedbirler alınması kaydıyla bölgesel olarak kanalizasyon sistemlerinde sıcak sisleme sınırlı olarak kullanılabilecek. Olağanüstü durumlarda Bakanlıktan izin alınarak havadan uygulama yapılabilecek.

Açık alan karasinek ergin uygulaması, insan ve hayvanların etkilenmeyeceği sabah erken saatlerinde, sivrisinek ergin uygulaması insan ve hayvanların etkilenmeyeceği gün batımından sonra uygulanacak. Uygulama yapılacak mahalde uygulama yapılmadan halka gerekli tedbirleri alabilmesi için duyuru yapılacak.

Halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışacaklara yönelik olarak mesul müdür ve uygulayıcı eğitimi olmak üzere iki kategoride eğitim düzenlenecek.

Yönetmelikle ayrıca personel ve fiziki alt yapı standartları da belirlendi.

AA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more