Sözcü Plus Giriş

‘İstanbul, tütün firmalarının yasa dışı toplantı yeri olamaz!’

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı'dan temmuz ayında İstanbul'da yapılacak toplantıya tepki: Geçtiğimiz ay içinde bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve hekimler Dumansız Dünya Vakfı’ndan, 3 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak ‘İstanbul Diyalogları’ isimli toplantıya davet edildiler. Bağımsız olduğunu iddia eden bu vakfın, tek mali destekçisinin bir ulusötesi tütün firması olduğu dünya kamuoyunca malumdur. Zaten davetiyelerin altında da vakfın 12 yıl boyunca bir tütün firmasından yılda 80 milyon dolarlık bir teminat ile finanse edilmiş olduğu alenen belirtilmişti.

09:57 -
‘İstanbul, tütün firmalarının yasa dışı toplantı yeri olamaz!’

Sağlığa Evet Derneği üyelerinden, İstanbul’da yapılacak toplantıya itiraz…

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tanzer Gezer, Türkiye'nin de imzasının bulunduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin halk sağlığı politikalarının tütün endüstrisi çıkarlarından korunmasını düzenleyen 5.3 maddesi, tütün endüstrisi ile halk sağlığı arasında uzlaşmaz bir çelişki olduğunu açıkça ortaya koyar ve işbirliğini men ettiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Dünya Sağlık Örgütü, Dumansız Dünya Vakfı ile açıkça görülen tütün endüstrisi ilişkisi nedeniyle işbirliği yapmayacağını açıklamış, hükümetleri ve halk sağlığı temsilcilerini de aynı tutumu göstermeye davet etmiştir. Dünyada tanınmış bir çok mesleki kuruluş vakıf ile işbirliği yapmalarının söz konusu olmadığını bildirmiş, küresel kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını uyarmıştır. Toplantı TKÇS'nin açıkça ihlalidir, Türkiye kanunlarına ve uluslararası sözleşmeye aykırıdır. Toplantıya izin verilmemelidir.”

DUMANSIZ DÜNYA VAKFI GERÇEKTE NEDEN KURULDU?

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Elbek: “Tütün endüstrisi, geleceğinin sigarada olmadığını anlamıştır. Sözde zararı azaltılmış ısıtılan tütün ürünlerini pazarlarken, halk sağlığı koruyucusu kıyafetine bürünecek, yasa yapıcılar ile karar masasına oturacaktır. Yeni ürünlerinin duman değil buhar çıkardığını vurgulamak üzere yerleşmiş halk sağlığı tabiri ‘dumansız' kavramını sahiplenmiştir. Dumansız Dünya Vakfı yeni pazarlanacak tütün ürünlerinin daha sağlıklı olduğu algısını yaratarak, gelecek nesillerin yeni ürünü kullanması hedefine hizmet etmektedir “ dedi.

HEKİMLER TÜTÜN ENDÜSTRİSİ İLE AYNI MASAYA OTURMAZ

Sağlığa Evet Derneği Sekreteri Prof. Dr. Füsun Yıldız: “Vakıf Türkiye'deki davetlerini “Sürdürülebilirlik Akademisinin” aracılığıyla hekimlere de göndermiştir. Tütün ile ilgili olası sonuçları tartışırken, sektörün de kendisini dönüştürme konusunun ele alınacağını açıklamıştır. Toplantının ev sahipleri, tütün endüstrisi ile hekimleri biraraya getirmeyi ve sektörün yeni ürüne dönüşmesini tartıştırmayı hedeflemişlerdir. Yaşamını tütün kullanımından oluşan hastalıkların tedavisine adamış hekimlerin mücadelesini hiçe sayarak, sattıkları ürünle yılda 100 bin kişinin ölümüne neden olan tüccarları aynı masada karşılaştırmak istemektedirler. Bu toplantı sadece yasaları değil, her türlü vicdani ve etik kuralı da çiğnemektedir.” dedi.

İSTANBUL YASA DIŞI TOPLANTI MEKANI DEĞİLDİR

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı: “Toplantının haberi alındığı andan itibaren bir çok kuruluş katılmama kararı almıştır. Hekimlere meslek birliği tarafından, diğer sivil toplum temsilcilerine bağlı oldukları kuruluşlarca uyarı yazıları gönderilmiştir. Toplantıya Türkiye dışından da çağrılanlar olduğu bilgisi alınmıştır.

Tütün endüstrisi destekli vakfın toplantıyı düzenleyemediği ülkelerin vatandaşlarını İstanbul'da ağırlamayı planlamıştır. İstanbul dünyada tütün endüstrisi çıkarları için yasaların ihlal edildiği bir şehir olarak tanınmamalıdır. Tütün kontrolü yükümlülüğü çerçevesinde yetkililerin bu toplantının durdurulması için harekete geçmesini bekliyoruz.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more