Malign mezenkimal tümör nedir? İşte mezenkimal tümör hakkında merak edilenler…

Neslican Tay, malign mezenkimal tümör sebebi ile hayata gözlerini yumdu. Yaygın tutulum yapmış malign mezenkimal tümöre bağlı semptomların sonucu Tay çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşama veda etti. 4. kez kansere yakalanan Neslican Tay'ın hastalığı mezenkimal tümör nedir?

Malign mezenkimal tümör nedir? İşte mezenkimal tümör hakkında merak edilenler…

Mezenkimal tümörler, erişkinlerdeki primer mediastinal tümörlerin %10 undan daha azını oluşturur. Bu oran çocuklarda daha fazladır. Malign tümör olarak görülme oranı erişkinlerde % 55, çocuklarda % 85 tir. İşte mezenkimal tümör hakkında merak edilenler…

MEZENKİMAL TÜMÖR NEDİR?

Mezenkimal tümörler, genellikle köken aldıkları başka bölgelerdeki mezenkimal tümörleri taklit etme eğilimindedirler. Ancak boyutları, hastanın yaşı ve tümörün yerleştiği yere göre semptomları değişebilmektedir. Tümörlerin klinik davranışı diğer sarkomlarda olduğu gibi çoğu zaman agresiftir. Benign mezenkimal tümörler ise kimi zaman hızlı büyüme eğilimindedir.

Bu durum malign-benign ayrımının yapılmasını zorlaştırabilmektedir. İlginç olan, mezenkimal tümörler ister malign olsun, ister benign, erken yakalandıklarında tam çıkarılma şansları yüksektir. Dahası, malign tümörlerde uzun hastalıksız sağkalım değerleri yakalanabilmektedir. Tüm bu iyimser verilere rağmen, hematojen metastaz ile uzak doku ve organ yayılımı tedavilerinde cerrahları ve klinisyenleri zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenle sınıflandırmaları önem kazanmaktadır. Ancak üzerinde hemfikir olunmuş bir sınıflama da yoktur. Mediastinal mezenkimal tümörler orijinlendiği dokuya göre değerlendirilmiştir.

Loading...