Skolyoz (Omurga eğriliği) nedir? Belirtileri ve tedavisi…

Skolyoz ya da omurga eğriliği herhangi bir yaşta; sıklıkla ergenlikten hemen önce görülen büyüme hamlesi sırasında ortaya çıkar. Ancak bebeklerde de bazı belirtiler olabilir. Peki, Skolyoz (Omurga eğriliği) nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Skolyoz (Omurga eğriliği) nedir? Belirtileri ve tedavisi…

Serebral palsi, kas distrofisi, doğum kusurları, enfeksiyonlar, tümörler, Marfan sendromu ve down sendromu gibi genetik durumlar neticesinde ortaya çıkan kolyoz hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Skolyoz (Omurga eğriliği) nedir? Belirtileri ve tedavisi…

SKOLYOZ (OMURGA EĞRİLİĞİ) NEDİR?

Skolyoz, omurganın sırt ve bel bölgesinin yana doğru eğriliği olarak tanımlanmaktadır. Sağlıklı bir omurgada arkadan bakıldığında omurlar düz bir hat şeklinde uzanırken, skolyozda omurlar sağa veya sola doğru eğrilir ve aynı zamanda kendi eksenleri etrafında döner. Omurgadaki eğrilik “C harfi şeklinde” tek bir eğri olarak ya da “S harfi şeklinde” iki eğri olarak gelişir.

SKOLYOZA NE SEBEP OLUR?

Skolyoz nedeni sıklıkla belirlenemez. Doktorların tanımlayabileceği yaygın nedenler şunlardır:

– Serebral palsi, hareketi, öğrenmeyi, duymayı, görmeyi ve düşünmeyi etkileyen bir grup sinir sistemi bozukluğu.
– Kas distrofisi, kas zayıflığına neden olan bir grup genetik bozukluk
– Spina bifida gibi bebeğin spinal kemiklerini etkileyen doğum kusurları
– Omurilik yaralanmaları veya enfeksiyonları

Ailede skolyoz öyküsü olan kişilerin durumu geliştirme olasılığı ve kızların erkeklerden daha şiddetli bir skolyoz formuna sahip olma olasılığı daha yüksektir.

skolyoz sözcü ile ilgili görsel sonucu

SKOLYOZ BELİRTİLERİ

– Omurganın yana doğru eğriliği
– Omurganın yan ve öne doğru eğriliği
– Bir omuzun (sağ-sol) öne ilerlemesi
– Omuz ve kalçaların simetrik durmaması
– Birinci eğriliği karşılayıcı ikinci bir eğri varlığı
– Sırt ve/veya bel ağrısı
– Nefes darlığı, yorgunluk

SKOLYOZDA RİSK FAKTÖRLERİ

Yaş: Belirti ve bulgular tipik olarak ergenlikten hemen önce oluşan büyüme hamlesi sırasında başlar.

Cinsiyet: Hem erkekler hem de kızlar aynı oranda hafif skolyoz geliştirseler de, kızlarda eğrinin kötüleşmesi ve tedavi gerektirmesi riski çok daha yüksektir.

Aile öyküsü: Ailede skolyoz olabilir, ancak skolyozlu çocukların çoğunda ailede hastalık öyküsü yoktur.

SKOLYOZ TEDAVİSİ

Skolyoz tedavisi, eğrinin ciddiyetine ve eğrinin kötüleşme ihtimaline dayanır. Bazı skolyoz türleri daha kötüye gitme eğilimindedir, bu nedenle skolyoz tipi de uygun tedaviyi belirlemeye yardımcı olur.

İzleme

Skolyoz teşhisi konan hastalarda uygulanacak ilk tedavi seçeneği izlemedir. 20 dereceden küçük eğriliklerde iskelet gelişimi tamamlanmaya yakın hastalar için sadece izleme ve belirli aralıklarla yapılacak kontroller yeterli olabilmektedir. Hastanın da izleme süresince gündelik yaşantısında egzersize yer vermesi ve genel olarak vücut kondisyonunu da artırması gerekmektedir.

Korse Tedavisi

25 derecenin ütünde olduğu ve büyümenin devam ettiği çocuklarda yapılır. Korsenin etkisi 40 derecenin üzerindeki eğriliklerde ve büyümesini tamamlayanlarda etkin değildir.

Cerrahi tedavi

Skolyoz hastalarında eğim 40-45 derecenin üzerindeyse ve özellikle çocuklarda büyüme devam ediyorsa cerrahi tedavi kaçınılmaz olmaktadır. Eğrilik 50 derecenin üzerindeyse büyüme sona erdikten sonra da artmaya devam ettiği için ileride oluşabilecek komplikasyonların önüne geçmek için cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Düzeltme ve füzyon (sabitleme) ameliyatları akciğer gelişimini tamamlayan ergenler ve yetişkinlere uygulanmaktadır. Cerrahi tedavi sırt ve bele yerleştirilen implantlar (vida-çubuk) yardımıyla başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Cerrahi sırasında omurilik fonksiyonlarının monitorize edilmesi (nöromonitorizasyon) hasta ve hekim açısından işlemin güvenilirliğini artıran bir yöntemdir ve merkezimizde rutin olarak kullanılmaktadır.

Omurga eğriliğinin gelişimi devam eden küçük çocuklarda “uzatılabilen çubuklar sistem” ile eğrilik düzeltilmeye çalışılmaktadır. Bu yöntemde omurgaya yerleştirilen vida ve çubuklarla füzyon işlemi uygulamadan çocuklardaki eğrilik düzeltilmektedir. Bu yöntem büyüme hızıyla paralel olarak tekrarlanır ve çubuklar 6 aylık aralıklarla uzatılır. Son yıllarda kullanılan manyetik uzaktan kumandalı cihazlar sayesinde artık bu yöntem ameliyata gerek kalmadan poliklinik şartlarında uygulanabilmektedir. Uzatılabilen çubuklar sistemi, çocuğun büyümesinin devam ettiği ergenlik sonuna kadar devam ettirilmektedir.

Skolyoz ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürüyor? İlginizi Çekebilir Skolyoz ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürüyor?
Loading...