Aytunç ERKİN
Aytunç ERKİN

SÖZCÜ davasında deliller toplanmadan neden mütalaa verildi?

SÖZCÜ GAZETESİ SAHİBİ BURAK AKBAY DEVLET TARAFINDAN İNCELENDİ VE ŞU SONUÇ ÇIKTI…

BYLOCK YOK, BANK ASYA YOK, TELEFON KAYDI YOK. HATTA İDDİANAMELERDE DELİL BİLE YOK…

MALİ YÖNDEN SUNULAN İKİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DA SUÇ UNSURU OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ…

1 – SÖZCÜ davasıyla ilgili hazırlanan iki iddianame ve 18 Nisan'da verilen savcılık mütalaasının bir gün hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacağını düşünüyorum. Neden mi? Günlerdir hatta aylardır yazıyorum… Geçen perşembe günü verilen mütalaada, SÖZCÜ Gazetesi'nin kurucu sahibi Burak Akbay'ın dosyasının ayrılması istendi, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi de ‘kırmızı bülten' çıkarılmasına hükmetti. Burada şaşırtıcı olan şu: FETÖ konusunda Burak Akbay'la ilgili somut bir suçlama yok. Hatta… SÖZCÜ'nün kurucu sahibiyle ilgili davayı temelden bitirecek deliller var… Ancak savcılık mütalaası mahkeme dosyasına giren bu delili görmedi! Anlatalım:

Burak Akbay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü SÖZCÜ soruşturmasında Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğü, savcılığın isteği üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden (KOM) Burak Akbay'ın FETÖ ile irtibatlı olup olmadığına ilişkin bilgi talep etti. 10 Ağustos 2017'de, KOM tarafından hazırlanan ve 2017/96341-1008 sayılı belgede şöyle denildi:

– Burak Akbay'ın adı, KOM Daire Başkanlığı ve bağlı birimler tarafından yürütülen soruşturmalarda kayda rastlanılmamıştır.

– Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014/37666 sayılı FETÖ/PDY ana davası soruşturması kapsamında… Fetullah Gülen'den “Bank Asya'ya para yatırın” talimatı olarak yansıdığı bilgileri üzerine temin edilen Bank Asya hesabında 31.12.2013 ile 24.12.2014 tarihleri arasında ‘para artışı olan/yeni hesap açan şahıslar' listesi… Bu başlıkta kayda rastlanılmamıştır.

 Ortağı ve yöneticisi olduğu şirketlerden FETÖ kapsamında değerlendirilerek Daire Başkanlığımıza gönderilen belge-evrak verilerinde geçen şirketlerin listesi… Bu başlıkta kayda rastlanılmamıştır.

– Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/180056 sayılı soruşturması kapsamında KOM Daire Başkanlığı'na gönderilen BYLOCK kullanılan cihazlara ait abonelik bilgilerini içeren listede adı geçenler… Bu başlıkta kayda rastlanılmamıştır.

 FETÖ ana çatı soruşturması kapsamında HTS kaydı alınan 72 şahsa ait 336 numaranın irtibatlı olduğu karşı numaraların abone bilgilerinde T.C numaraları kullanarak yapılan karşılaştırma sonucu, abonelik bilgilerine rastlanılan şahıslar… Bu başlıkta kayda rastlanılmamıştır.

Şimdi gelelim SÖZCÜ avukatlarının mahkemeye sunduğu ama işleme konulmayan raporlara…

2 – Savcı: Para hareketlerinde aleyhte tespit yapılamadı

SÖZCÜ'ye yönelik 19 Mayıs 2017'de başlatılan algı operasyonunda İstanbul Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren tarafından 73 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. İkinci iddianamede de aynı şekilde somut bir kanıt yok hatta çelişkiler vardı. Şimdi, savcılık mütalaasında görülmeyen 1'inci iddianameye bakalım… 28'inci sayfada şöyle deniyor: “… 16 Mayıs 2017 tarihli bilirkişi raporunda adı geçen ticari kurum/kişilerin Burak Akbay ile ilişkilerinin ticari faaliyetler ve uygulamalar kapsamında olduğunun belirtildiği… Ancak SÖZCÜ Gazetesi imtiyaz sahibi Burak Akbay'ın hesap hareketlerinde belirtilen yüklü para yatırma-havale gönderme-bakiyenin gazetecilik faaliyeti/SÖZCÜ Gazetesi'ni çıkaran ticari şirket geliri kapsamında olup olmadığı hususunda belgeleri itibariyle aleyhte tespit yapılamadığı…” İddianame ne diyor: Burak Akbay'ın para hareketlerinde aleyhte tespit yapılamadı… Peki biz bunu mütalaada gördük mü? Hayır… Şimdi gelelim MASAK raporuna…

3 – Bilirkişi raporu: Dışarıdan kaynağı belli olmayan bir para girişi veya çıkışı yok

Tarih 2 Ekim 2016… Emniyet'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği ‘Mali Rapor'a göre, Burak Akbay'ın şahsi hesabından gelen ve şahsi hesabından çıkan paraların hacmi bilinçli olarak yüksek gösteriliyor. Hem gerçek hesaplara hem de dava dosyasında bulunan MASAK raporuna baktığımızda, Emniyet raporunda Akbay'a gelen ve Akbay'dan giden para hareketlerinin çoğunun Estetik Yayıncılık Anonim Şirketi hesabı olduğu görülüyor. Yani, şirket hesabındaki para hareketlerini Burak Akbay'ınmış gibi gösterme gayreti var. Ekonomistler bilir… Bu durumda şirketin işlem hacmindeki rakamların yüksekliği, kafa karıştırmak suretiyle suç gibi gösterilmiş. Ancak… SÖZCÜ aleyhine bu raporları gören savcılık ve mahkeme nedense 28 Şubat 2019'da ve 15 Nisan 2019'da hazırlanan iki ‘Bilirkişi Raporu'nu görmüyor!

‘TİCARİ FAALİYET YAPILMIŞ'

Tarih 28 Şubat 2019… Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Bilirkişi Cengiz Erdinç ile Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Bilirkişi Tuncay Demirci'den alınan rapor.

Raporun sonuç bölümünde şu tespitler yapılıyor:

 Şirketlerin iddianameye konu olan inceleme yıllarına ilişkin olarak; tarafımıza sunulan yasal defterlerinin açılış ve kapanış tasdikleri ilgili yasal mevzuata uygun olarak Noterlere süresinde yaptırıldığı…

– Şirketlerin iddianameye konu olan dönemde, defter ve belgeleri üzerinde yaptığımız incelemelerde; kayıtların ve eklerini oluşturan faturaların ait oldukları dönem beyannameleri ile aynı olduğu…

 Şirketlerin kasalarında bulunan yüksek tutarlı paralar ile ortaklara kullandırılan paralara Katma Değer Vergisi ve Kurumlar (Geçici dâhil) Vergisi dönemleri esas alınarak adat (faiz) çalışması yapılıp, fatura düzenlendiği. Bu faturaların da dönem kayıtlarına işlenip, dönem beyannameleri ile beyan edildiği…

– Burak Akbay'ın kendi adına yürüttüğü bir ticari faaliyetinin söz konusu olmadığı ve dolayısıyla ticari faaliyetleri ile ilgili banka hesap hareketlerinin mevcut olmadığı, ortağı/hissedarı olduğu şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin hesap hareketlerinin Burak Akbay'ın şahsına mal edildiği…

 Ortağın şirkete olan borcunu, şirketteki hissesini satarak ödemesi işleminde; yasaların öngördüğü düzenlemelere aynen uyulduğu ve bağımsız denetim şirketlerine değerleme yaptırıldığı…

– İddianame ve eklerini oluşturan raporlar (Bilirkişi Raporları dahil); şirket ortağı Burak Akbay ile şirketin banka hesap hareketlerinin karıştırılması sonucunda,  ortak Burak Akbay'ın banka hesap kalanının yanlış tespit edildiği…

 Akbay'ın ve hissedarı bulunduğu şirketlerin banka kayıtları üzerinde yapılan araştırmalarda; dışarıdan kaynağı belli olmayan bir para girişi ve ya dışarıya para çıkışına rastlanılmamıştır. Para hareketlerinin tamamının ticari faaliyetler sonucu oluşan hareketlerden ve faktoring işlemlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

4 – Maliye, 1.5 yıldır raporunu tamamlamadı savcı rapor olmadan mütalaa verdi!..

İsmail Yılmaz

Şimdi geliyoruz can alıcı konuya… SÖZCÜ Gazetesi avukatı İsmail Yılmaz'ın İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu ve reddedilen iki dilekçeye. Yılmaz, şunları kaydetmişti: “Mahkemenize daha önce 5 Mart 2019 tarihli dilekçemiz ile mali yönden inceleme içeren bir bilirkişi raporu (mütalaa) sunmuştuk. Rapor, İstanbul Adli Bilirkişi Komisyon Listesi'nde bulunan ehil uzmanlar tarafından hazırlanmış olup son derece ayrıntılı bir inceleme ile tanzim edilmiştir. 28 Şubat 2019 günlü rapora göre Estetik Yayıncılık A.Ş'nin resmi kayıtlarında hiçbir suç unsuru yoktur ve Estetik Yayıncılık A.Ş'nin ortağı Burak Akbay'ın hiçbir suçunun olmadığı ortaya çıkmıştır. Mali yönden mahkemenizce bilirkişi incelemesi yaptırılmalıdır. Hatta bu yöndeki bilirkişi incelemesi yapılmadan evvel, soruşturma savcısının, soruşturma aşamasında Maliye'ye yazmış olduğu yazının cevabı beklenilmelidir. Çünkü soruşturma aşamasında, müvekkilim Akbay ile ilgili ortağı olduğu Estetik Yayıncılık A.Ş'de iddia konuları ile ayrıntılı bir inceleme yapılması istenilmiş, bu yönde yazı yazılmıştır. (1.5 yıl önce A.E.) Ancak bu yazının cevabı henüz dosyamıza gelmemiştir.”