Sözcü Plus Giriş
ÇİĞDEM TOKER

Düzeltme ve özür

3 Temmuz 2019

Değerli okurlar, 1 Temmuz Pazartesi günü bu köşede  yayımlanan yazımın  “Huzur hakkını üçe katlamak” başlığı altındaki bölümünde;  TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi)  Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve konsey üyelerine yapılan/yapılacak  huzur hakkı ödemesi konusunda, tamamen kişisel dikkatsizlikten kaynaklanan bir rakam ve hesap hatası yapılmıştır.
Söz konusu hata, yazıdaki  ödeme tutarı ile buna ilişkin değerlendirmeleri de yanlış  hale getirmiştir.
Prof. Muzaffer Şeker, konsey üyeleri, TÜBA camiası ve okurlardan özür dilerim.
TÜBA'nın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama metni aşağıdadır:

KAMUOYUNA DUYURU

1/7/2019 tarihli Sözcü Gazetesi'nin 8. sayfasında yazar Çiğdem TOKER tarafından “Huzur hakkını üçe katlamak” başlığı altında TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER'in resminin basılarak “…Zira aynı hafta bir kurumda daha yöneticilerin huzur hakkı 18.000TL'ye çıktı. O kurum TÜBA. Türkiye Bilimler Akademisi. Erdoğan, 4 No'lu kararnamesinde değişiklik yapmış. Bir kalem hareketiyle huzur hakkı üçe katlanmış.

Normalde TÜBA Başkan ve konsey üyelerine huzur hakkı ödeniyor ve bunun da farklı bir formülü var. Erdoğan, formüldeki 3000 olan gösterge rakamını 9000 yapmış. 19 Haziran'da yayımlanan bu kararname değişikliği ile formüle göre 6000 TL olan huzur hakkı da 18 bin TL'ye yükselivermiş…” şeklinde gerçeklerle bağdaşmayan ve hukuki mesnedi bulunmayan asılsız haberlere/iddialara yer verilmiştir. Gazetecilik etiği ve sorumlu gazetecilik ilkelerine uyulmadan, gerekli araştırmalar yapılmadan, başkanlığımızdan/tarafımızdan görüş alınmadan ve kurumumuza cevap hakkı verilmeden yapılmış, maksatlı ve yanlış haber ve iddiaların düzeltilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu görülmüştür.

Şöyle ki;  9/7/2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 40'ıncı bölümünde Türkiye Bilimler Akademisi'nin teşkilatı, görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

Söz konusu kararnamenin “Huzur hakkı ve personel istihdamı” başlıklı 580 inci maddesinin birinci fıkrasında “Başkan ve Konsey üyelerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 29'uncu Maddesi'ne göre ayda birden fazla olmamak üzere her bir toplantı için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir” hükmü yer almaktadır. Bu düzenleme çerçevesinde öngörülen göstergeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenen maaş katsayısı çarpılarak başkan ve konsey üyelerine ödenecek huzur hakkı hesaplanmaktadır. Ocak-Haziran 2019 dönemini için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenen katsayı 0,130597'dir. Buna göre, anılan dönemde yapılan huzur hakkı ücreti hesaplamasında brüt tutar 3000 x 0,130597 = 391.79 TL'dir. Yasal kesinti sonrası net tutar da 388.82 (üç yüz seksen sekiz lira, seksen iki kuruş) TL'dir. 19 Haziran 2019 tarihli ve 30806 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 39 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci maddesiyle huzur hakkı gösterge rakamı, (9000) olarak değiştirilmiştir. Son gösterge rakamı ile 2019 yılının ilk altı aylık döneminde geçerli olan memur aylık katsayı ile çarpılması sonucu hesaplanan brüt tutar 9000 x 0,130597 = 1.175,37 TL; yasal kesinti sonrası ödenen net tutar ise 1.166,45 TL'dir.

Kısacası, akademi başkan ve konsey üyelerine 6.000 TL huzur hakkı verildiği de, bu ödemenin 18.000 TL'ye çıkarıldığı da tamamen gerçek dışıdır. Yapılan değişiklikle, başkan ve konsey üyelerine ödenen huzur hakkı, 388 TL'den 1.166 TL'ye çıkarılmıştır.
Hukuken gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, yasal süreç başkanlığımızca  takip edilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more