Adaletin ırzına geçilirken

Sevgili okurlarım, bütün dünyada ve dünya üzerindeki bütün demokratik ülkelerde yüz yıllardan bu yana kabul gören temel kavramlar vardır.
Hak, hukuk, adalet…
Bu kavramlar önemlidir, demokratik rejimlerin olmazsa olmazıdır.
O kadar ki, taa eski Yunan ve Roma döneminde adaletin kutsallığı açısından üretilmiş bir “Tanrıça” vardır. Heykellerini bizim Yargıtay'ın kapısı dahil her yerde görürsünüz.
Adaleti temsil eden bir kadın
Gözleri bağlı, bir elinde kılıç, öbüründe terazi.
Gözlerinin bağlı olması hukuk ve adalette tarafsız olmanın göstergesi. Görülen davada adamına göre karar vermemek.
Kılıç doğruluğun ve gücün simgesi.
Terazi hukuk ve adalette denge, eşitlik ve adil yargılama.
Anımsatayım, bütün dünyada bir uygulama daha vardır.
Hakimlerin cüppelerinde ilik ve düğme yoktur ki, güçlülerin ve egemenlerin önünde eğilip bükülüp önlerini iliklemeleri, bu yolla onlara saygı göstermeleri mümkün olmasın.

Altında 2018 yazan bu karikatür Amerikalı bir çizere ait.
Aslında orada Tanrıça Themis'in değil adaletin ırzına geçiliyor.
Adalete tecavüz ediliyor.
Adaletin gözleri bağlı, terazisi yere düşmüş, çaresiz.
Gücün karşısında yenik düşmüş.
Biri ağzını kapıyor, öteki ise eliyle bileklerinden bastırıyor.
Bu karikatür günümüzde Türkiye'de yaşananlarla, tanık olduğumuz olaylarla bire bir örtüşüyor.
Hak, hukuk ve adaletin ırzına geçiliyor.

★★★

İşin Türkiye açısından çok acı yanları da var.
Çok acı, utanç verici, yüz kızartıcı…
İlgili kişi ve kurumlar ağızlarını açıp konuşamıyor…
Hepsi korkuyor.
Sadece bir tek örnek vereyim…
Bu ülkede çeşitli üniversitelere bağlı olan tam 86 adet hukuk fakültesi var. Bu fakültelerde yüzlerce hoca var. Bu fakültelerde on binlerce öğrenci “Hukukçu (!)” olarak yetiştiriliyor.
O “Bilim yuvası (!)” üniversitelerin rektörlerinden, hukuk fakültelerinin anlı şanlı dekanlarından, yönetici ve hocalarından şu olanlar konusunda bugüne kadar bir tek açıklama duydunuz mu?
Adaletin ırzına her gün geçilirken, hukuk tecavüze uğrarken, biri olsun çıkıp da konuştu mu, yaşananları eleştirdi mi, değerli fikirlerini açıkladı mı?
Elbette ki hayır zira onlar ya iktidarın adamı, ya da korkuyorlar.
Gözleri bağlı, bir elinde kılıç, öbür elinde terazi, zavallı Tanrıça Themis!
Neredesin sen, çık ortaya da yüzünü görelim!