İlk defa bayram ikramiyesi alacaklar!

Emekli, dul ve yetimlere, ilk defa geçen yıl Ramazan Bayramı'nda ödenmeye başlanan 1.000 liralık bayram ikramiyesinin, bu yılın Ramazan Bayramı için ne zaman ödeneceği henüz belli değil. Beklenti, 1-2 Haziran'ın hafta sonu, 3 Haziran'ın arife günü olması nedeniyle, ödemenin önümüzdeki hafta sonuna kadar yapılacağı şeklinde…

Daha önce ikramiye alanlar ne kadar ikramiye alacaklarını biliyorlar. Ancak bir de ilk defa ikramiye alacaklar ile emeklilik başvurusunda bulunmuş olmakla birlikte henüz emekli aylığı bağlanmamış olanlar var.

Zira ikramiye tutarı 1.000 TL olmakla birlikte, ödenecek ikramiye tutarı alınan aylığın türüne göre değişiyor. Bir de aylık başvurusunda bulunmuş olup, ikramiye ödeme tarihi itibarıyla henüz aylıklarını alamayanların tartışmalı durumu var.

Bugün, “Kim ne kadar ikramiye alacak” sorusuna yanıt verip, “Aylık başvurusunda bulunmakla birlikte, henüz aylık almayanlara ikramiye ödemesi yapılacak mı?” sorusuna yanıt arayacağız.

KİME NE KADAR ÖDEME YAPILACAK

Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi;

– İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında,

– Dul ve yetim aylığı alan eş, çocuk, ana ve babaya hisseleri oranında,

– İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranında,

Yabancı ülkelerle Türkiye arasında yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre dikkate alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranında, ödeme yapılacak.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLAR

Birden fazla dosyadan gelir veya aylık (örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı hem eşinden dul aylığı) alanlara en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Diğer bir deyişle, hem emekli aylığı hem de dul aylığı alana, kendi emekli aylığına bağlı olarak sadece 1.000 lira ikramiye ödemesi yapılacak.

AYLIĞA BAŞVURMUŞ OLUP AYLIK ALMAYANLAR

Bayram ikramiyesi ile ilgili yasal düzenlemede, SGK'ca 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarıca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, ikramiye ödeneceği öngörülüyor. Diğer bir deyişle ikramiye için, ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan aylık alıyor olma şartı aranıyor.

Emekli aylığı, başvuru tarihini izleyen aybaşından; dul ve yetim aylığı ise sigortalının ölüm tarihini, hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde bu niteliğin kazanıldığı tarihi, takip eden aybaşından itibaren başlatılıyor.

Buna göre, 2019 Mayıs ayında emeklilik ya da ölüm (dul/yetim) aylığı bağlanması için başvuranların aylıkları 1 Haziran itibarıyla başlatılacak. İkramiye ödemesinin mayıs ayında yapılması durumunda, ikramiye ödemesinin yapılacağı tarih itibarıyla aylık alıyor olma şartını sağlayamamış olacaklar.

Bu durumda olanlara ödeme yapılıp yapılmayacağı konusu belirsiz. Ancak mayıs ayında aylık başvurusunda bulunmuş olup, yasa gereği aylıkları haziran ayında başlayacak olanların, ikramiye ödeme tarihinin Mayıs ayı olarak belirlenmesi nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyesinden mahrum bırakılmaları haksızlık olacaktır. Bu bağlamda, söz konusu kişileri mağdur etmeyecek çözümün üretilmesi ve ilk bayram ikramiyeleri ödenerek, bayrama mutlu girmeleri sağlanmalıdır.

Loading...