Sözcü Plus Giriş
NECATİ DOĞRU

Bir oy!

28 Mart 2019

Bir damla düşer.
Bir damla daha.
Bir damla daha.
Damlaya damlaya mermer delinir. Damlanın ne gücü olur demeyin. Mermer delinince zihinler açılır. Zihinler açılınca duvarlar yıkılır. Mantık, akıl, vicdan, adalet, eşitlik, hakkaniyet filtreleri çalışır.
3 gün kaldı.
Mermer deliniyor.
Oylar damla oldu.
Herkes oyunu vermeye mutlaka ve mutlaka gitsin. Bir oy bir oydur. Oylar 3 gün sonra adalete, eşitliğe, hakkaniyete, dürüstlüğün üstüne örtülmüş mermeri delecek.

★★★

Daha önce de yaşamıştık.
İktidarlar, seçim ortamında particiliği camiye, okula, bayrağa, millete, devlet imkanlarına sokarlardı ancak bu seçim sürecinde yaşadığımız kadar ileri götürmezlerdi.
Böylesini ilk gördük.
Camiler partileştirildi.
Bayrak partileştirildi.
Okullar partileştirildi.
Devlet partileştirildi.
Adalet partileştirildi.
Cumhurbaşkanlığı.
Bakanlar. Bürokratlar.
Hepsi partileştirildi.
Okula, camiye, devlete, bakanlıklara, adalete, vatandaşın seçme kararına “bize oy vermeyenler vatan haini” diyen particilik sokuldu. Devlet parasıyla iktidar ittifakına oy istendi.
YSK var.
Görmesi gerekirdi.
Yaptığınız adaletsizlik.
Yaptığınız eşitliği bozar.
Yaptığınız hak değil.
Demesi gerekirdi.
YSK bile partileşti.
“Ne yapıyorsunuz?” demedi.

★★★

Seçim bir karar vermek içindi. Kentlere belediye başkanı ve yönetim kadrosu seçecektik. Kentin en iyi yetişmiş evlatları “Şehri ben ve kadrom yönetmek istiyoruz, bizi seçin” diyeceklerdi. Projelerini, kadrolarını, yönetim ahlaklarını anlatacaklar ve kent halkı da bakacaktı:
Doğruları mı söylüyor?
Dürüst mü?
Demokrat mı?
Programı gerçekçi mi?
Etkin bir kadrosu var mı?
Dürüst kalabilme yöntemleri nedir? Doğruluktan sapmama garantisi nedir? Ankara'dan gelecek baskılara karşı “kent halkının çıkarlarını koruyabilecek” direnci var mı, yok mu? Kentin gerçek sahibi vatandaşlar bu ve buna benzer kriterleri arayacak, oyunu götürüp buna göre verecekti. Adil seçim süreci olacaktı. Olmadı.
Camiler partileşti.
Okullar partileşti.
Devlet partileşti.
Adalet de partileşti.
Sanki kentlere belediye başkanı değil seçilmiş Cumhurbaşkanını yeniden seçiyoruz algısı yaratıldı.

★★★

Oysa kentliler şunu merak ediyordu: Seçeceğim başkan ve kadrosu; “belediyenin her şeyini, hizmetlerini, şirketlerini partizanlıktan, kayırmacılıktan, soygundan, israftan, rüşvetten, rant üretme batağından, ağır borç yükünden, ihale kapmak için partiyi kullanmak isteyenlerden” nasıl koruyacak? Kentli vatandaşın bu temel soruları sorup cevabını öğrenme yolunu tıkadılar.
Bir damla düşer.
Bir damla daha.
Bir damla daha.
Mermer delinir.
Bir oy damladır.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more