Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Kriz, vergi gelirlerini tuş etti

Maliye Bakanlığı, 2019 yılının ilk üç ayında oluşan bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre; 2018 yılı Ocak-Mart döneminde 20.4 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 36.2 milyar TL açık verdi.
2019 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30.4 oranında artarak 218.3 milyar TL olmuştur.

EKONOMİDEKİ DURGUNLUĞUN VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ DRAMATİK…

Bütçe giderleri ise yüzde 35.4 oranında artarak 254.4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Ekonomideki mal ve hizmet hareketlerinin daralması, tüketicilerin tüketim yapmaması nedeniyle belli başlı vergi kalemlerinde çok ciddi düşüşler kaydedilmiştir. Öyle ki; 2019 yılı Mart ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre binde 4 oranında azalarak 41.1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Aşağıdaki sonuçlar ekonomik daralmanın belgesi niteliğindedir.

Yukarıdaki tabloda dayanıklı tüketim maddeleri Özel Tüketim Vergisi, tapu harçları ve motorlu taşıt Özel Tüketim Vergisi'ndeki azalışların bir bölümüne ilişkin azalışı vergi indirimleri gerekçesiyle açıklayabiliriz. Bilindiği üzere; tapu harçlarında, dayanıklı tüketim mallarının Özel Tüketim Vergisi'nde (sıfıra indirildi) ,silindir hacmi ve aracın değerine göre motorlu taşıt araçlarının Özel Tüketim Vergisi'nde indirime gidilmişti.

Ekonomik kriz etkisini en ciddi şekilde dahilde alınan Katma Değer Vergisi tahsilatının yarı yarıya azalması ile kendisini göstermiştir. Tüketimin azalması ile beraber mal ve hizmet hareketi ciddi oranda azalmış ve devletin Katma Değer Vergisi tahsilatı da buna bağlı olarak ciddi oranda düşmüştür. Ayrıca nakit ve nakite erişim problemi nedeniyle, satıcılar Katma Değer Vergisi'ni bir kredi gibi kullandıkları için tahakkuk ettirdikleri Katma Değer Vergisi'ni, devlete ödemek yerine kredi olarak kullanmayı tercih etmişlerdir.

VERGİDE TAHSİLAT SAPMASI 23.3 MİLYAR

Bu yılın ilk üç ayında hedeflenen vergi gelirleri tutarını, 2018 yılı aylık gerçekleşme oranları dikkate alınarak dağıttığımızda; ilk 3 ayda toplanması hedeflenen vergi tutarının 177.5 milyar Türk Lirası olduğunu, buna rağmen ilk üç ayda toplanabilen vergi tutarının 154.2 milyar TL'de kaldığını tespit etmemiz gerekmektedir. Yılın ilk üç ayında vergi gelirlerindeki tahsilat hedefi 23.3 milyar sapma göstermiştir.

Önümüzdeki dönemin en önemli sorusu, vergi gelirlerinde yaşanan tahakkuk ve tahsilat probleminin nasıl aşılacağıdır. Yeni bir yapılandırma kanunu mu çıkacaktır, bir defaya mahsus ek gelir yaratacak vergi mi istenecektir veya daha fazla borçlanma mı yapılacaktır bu soruların cevabını hep birlikte bekleyip göreceğiz.