Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

TRT’yi kurtarmak için, Euro ile bandrol!

30 Aralık 2019

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 1964 yılında özel bir kanunla özerkliği olacak şekilde kurulmuştur. Daha sonra bu özerkliği kaldırılan TRT, Anayasa'nın 133. maddesi ve 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunu uyarınca; tarafsız bir kamu tüzel kişiliğine sahip, Türkiye'nin tek kamu yayın kuruluşu haline getirilmiş bir kuruluş olmasına rağmen son dönemde taraflı yayında rakip tanımayan, yaptığı programlar çok az izleyici kitlesi tarafından izlenen, deyimi yerinde ise bir israf merkezi haline gelmiştir.

TRT'nin 2017 ve 2018 yılı faaliyet raporları henüz ortada yok. Bu bilgiler kozmik bilgi gibi halktan saklanıyor. Neyse ki Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu İşletmeleri 2018 Raporunu açıkladı da, TRT ile ilgili son üç yıllık verileri bir arada görebildik.

ÇÖKÜŞÜN TABLOSU

TRT, 2018 yılında 689.8 milyon TL elektrik faturasından alınan pay, 1.703 milyon TL bandrol geliri, 264.7 milyon TL ilan ve reklam geliri elde etmiş, toplam brüt satışı 2.7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Yani, TRT gelirlerinin yüzde 90'ı vatandaştan, yüzde 10'u reklam gelirlerinden oluşmuştur.

TRT'nin kurum kârı 2016 yılında 252.2 milyon TL, 2017 yılında 565.3 milyon TL ve 2018 yılında da 10.6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

TRT, 2016 yılında 7.068 personel çalıştırırken, 2018 yılında 5.303 personele düşmüştür. TRT'nin mali tablolarının bozulup, kurum kârının ciddi oranda erimesinin nedeni olarak, emekli olan 1.786 kişinin kıdem tazminatı ödemeleri nedeniyle faaliyet giderlerinin arttığı gerekçe gösterilmiştir.

ÇÖKÜŞE ÇARE, BİR DEFAYA MAHSUS EURO CİNSİ BANDROL UYGULAMASI…

TRT'nin yukarıya aldığım 3 yıllık mali tablosu ve 2019 yılında bu tablonun daha da bozulması nedeniyle; TRT'nin bir israf merkezi olmasını devam ettirmek için, 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu'nun 4. maddesi gereğince bir formül bulundu.

1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ticari ithalat maksadı dışında yurtdışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2020 yılı için geçerli olmak üzere, bandrol ücretleri belirlendi. Buna göre; televizyonlardan ekran ölçüsüne göre 8 Euro'dan 80 Euro'ya, radyolarda 1-2 Euro, videolarda 18 Euro, cep telefonlarında 20 Euro, bilgisayar ve tabletlerde 10 Euro bandrol karşılığı ücret zorunluluğu getirildi.

Sözün özü; vatandaşın 2018 yılında TRT için elektrik faturaları yolu ve bandrol ücreti olarak ödediği 2.392 milyon TL yeterli gelmemiş. Kurtarılması gerekiyor. Çare, yurtdışından getirilen yukarıda saydığım ekipmanlarla ilgili Euro cinsinden bandrol alınması.

TRT'nin kötü yönetiminin devamını ve halkın parasının daha çok çarçur edilmesini istemiyorsanız, yurtdışından yukarıda sayılan televizyon, radyo, video, cep telefonu, bilgisayar vs. ekipmanları getirmeyin. Çorbada tuzunuz olmasın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more