Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Turizmde hayaller ve gerçekler

5 Ağustos 2019

Temmuz ayını turizm sektörünü çok yakından ilgilendiren, Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi ve teklif çerçevesinde gelişen tartışmalarla geçirdik. Ajans, 7183 sayılı Kanun ile kuruldu. Ülkemizi turizmde dünyada ilk üçe sokmak hedefi ile getirilmiş bulunan ajansın, uygulamada başarılı olup olamayacağını hep birlikte göreceğiz.

GELİRDE GEÇEN YILIN GERİSİNDE KALINDI!

TÜİK, 2019 yılının ilk altı ayında ortaya çıkan turizm rakamlarını açıkladı. Yılın başından bu yana gazetelerde çıkan turizmde rekor haberlerine rağmen; gelir hedefinde 2018 ortalamasının altında kaldığımız gerçeği karşısında şok geçirdik. Turist sayısı artıyor ancak kişi başı ortalama harcama azalıyor. 2018'in ilk altı ayında turistlerin kişi başı harcama tutarı 636 dolar seviyesinde iken, bu yılın ilk altı ayında turistlerin kişi başı harcama tutarı 625 dolara inmiş. Bilindiği üzere, 2019 yılında ülkemizin 50 milyon turist ağırlayacağı ve 35 milyar dolarlık da turizm geliri elde edileceği öngörüsünde bulunulmuştu. İlk altı ayda, turizm gelirlerimiz 12.6 milyar dolar, toplam turist sayısı da 19.4 milyon olarak gerçekleşti. Görüldüğü üzere, turizm ile ilgili konulan hedefler, ilk altı ay itibari ile ne turist sayısı, ne de turizm geliri anlamında tutmadı. Demek ki, sadece hedef koymakla olmuyormuş, çok çalışmak gerekiyormuş.

11. KALKINMA PLANI'NIN TURİZM HEDEFLERİ

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin 2019 -2023 dönemini kapsayan ilk kalkınma planı, ülkemizin 11. kalkınma planı olarak, 23 Temmuz 2019 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

11. Kalkınma Planı'nda turizm sektörüne ilişkin olarak, beş yıllık süreçte; ”Değişen tüketici eğilimleri ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçinin ülkemize çekilmesi ile konaklama süresi ve konaklama dışı harcamaların artırılması, her bir destinasyon özelinde ve odaklı anlayış çerçevesinde sektörde dönüşümün gerçekleştirilmesi ve koruma -kullanma dengesi gözetilerek ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlanması temel amaçtır .”denmektedir.

TURİZM'DE 2023 HEDEFLERİ

11. Kalkınma Planı'nda turizm sektörüne ilişkin olarak geliştirilmesi düşünülen politika ve tedbirlere de yer verilmiştir. İlgilenenlerin çok ayrıntılı bu düzenlemeleri, kalkınma planının yayımlandığı Resmi Gazete'yi bularak okumalarında fayda var. Ben sizlere kalkınma planında 2018 yılı gerçekleşmeleri dikkate alınarak konulmuş olan, 2023 hedeflerini aktaracağım.

Kalkınma planında; Türkiye'nin 2018 yılında 29,5 milyar dolar olan turizm gelirinin 2023 yılında 65 milyar dolara, ziyaretçi sayısının 46.1 milyondan 75 milyona, ziyaretçi başına ortalama harcama tutarının 647 dolardan 867 dolara, ortalama konaklama süresinin 9.8 geceden, on geceye ve ziyaretçi başına alınan gecelik 66 doların 86.7 dolara çıkartılması hedeflenmiştir.

BİNDİĞİ DALI KESMEK!

Turizm sektörü, her şey dahil sistem ve paket turlar yoluyla, turisti uçakla getiriyor, otele yerleştiriyor 7. günde otelden alıp havaalanına bırakıyor. Yani ülkeye gelen turistleri bir hafta boyunca yediriyoruz içiriyoruz, otelin bulunduğu ilçe merkezi ya da şehir merkezine uğramadan, bir çay dahi içmeden turist ülkesine geri dönüyor. Avrupalı turistleri kaybettik, Araplar ve Afrikalılarla idare etmeye çalışıyoruz. Turizm sektörünün, yabancı rakiplerin daha düşük standartlardaki tesislerini, nasıl oluyor da, bizim iki katı fiyatımıza turistlere satabiliyorlar sorusunun yanıtını bulduğu gün: Türkiye, Avrupa'da işsizlik fonundan aldığı yardımlarla geçinenlerin, Ortadoğu ve Balkanların TIR şoförlerinin tatil yaptığı bir ülke olmaktan çıkacaktır.

11. Kalkınma Planı'nda bahsedilen turizmle ilgili politika ve tedbirlerin tamamı, bu beş yıl içinde uygulanabilirse, turizmde ciddi bir başarı elde edilebileceğini de şimdiden söylemekte fayda var.

Turizm sektörü cari açığın ilacıdır. Turizm sektörüne boşu boşuna “bacasız sanayi” denmemiştir.