Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Türkiye’de iş yapmak kolay mı?

1 Eylül 2019

Dünya Bankası, 190 ülkeyi iş yapma kolaylığı bakımından sıralayan 2019 İş Yapma Kolaylığı Endeksi'ni Kasım 2018'de yayımlamıştı.Rusya, Dünya Bankası'nın 2019 İş Yapma Kolaylığı Raporu'nda Fransa'yı geride bırakarak 31. sırada yer alırken, Türkiye ise 17 basamak birden yükselerek kendisine 43. sırada yer buldu.

HANGİ ALANLARDA AŞAMA KAYDEDİLDİ

Türkiye geçtiğimiz yıl rekor sayıda iş ortamı reformu gerçekleştirerek bu yıl en fazla iyileşme kaydeden ilk 10 ülke arasına girdi. Son beş yıllık dönemde, Türkiye yılda ortalama sadece bir reform gerçekleştirmişti.

Geçtiğimiz yıl uygulanan reformlar şunlardır:

Asgari ödenmiş sermaye gerekliliği ile noter onayı zorunlulukları kaldırılarak ve tescil maliyetleri düşürülerek, İş Kurma süreci hem hızlandırılmış hem de kolaylaştırılmıştır. Eskiden yeni bir iş kurmak 10 gün sürerken, şimdi 7 güne indirilmiş durumda.
Bir inşaat ruhsatı almak için gerekli olan tüm başvuru öncesi şartların online olarak yayınlanması suretiyle İnşaat İzinlerinin Alınması süreci iyileştirilmiştir. Mimari projelerin onaylanmasından sorumlu meslek uzmanları için daha sıkı yeterlilik gerekliliklerinin getirilmesi yoluyla kalite kontrolü de güçlendirildi.Türkiye geçtiğimiz yıl bu alanda küresel sıralamada 96'ncı sırada yer alırken bu yıl 59'uncu sıraya yükseldi.
Kredi bilgilerine erişimin arttırılması ve  iflas işlemlerinde teminatlı alacaklıların haklarının geliştirilmesi sayesinde  Kredi Temini alanındaki durumu da güçlendirdi. Türkiye geçtiğimiz yıl bu alanda küresel sıralamada 77'nci sırada yer alırken bu yıl 32'nci sıraya sıçramıştır.
Vergi beyannamelerinin  verilmesine ve ödemelerinin yapılmasına ilişkin online portalın geliştirilmesi sayesinde Vergi Ödeme süreci de kolaylaştırılmıştır. Bir şirketin vergi beyannamesi sunmak için ihtiyaç duyduğu süre  215 saatten 170 saate indirildi.
Ulusal Tek Pencere sisteminin ve risk yönetim sisteminin geliştirilmesi ve gümrük aracılarının ücretlerinin düşürülmesi gibi  çeşitli girişimler yoluyla ihracat ve ithalat işlemlerinin süresinin ve maliyetinin azaltılması sayesinde Sınır Ötesi Ticaret kolaylaştırıldı.Türkiye bu alandaki küresel sıralamada 42'nci sıraya yükseldi.
Ticari davalarda verilen kararların yayınlanması ve arabuluculuk için finansal teşviklerin sunulması yoluyla Sözleşme İcrası süreci kolaylaştırıldı.
İflas süreci başladıktan sonra krediye erişim olanağının getirilmesi  ve alacaklılara bu işlemlere daha fazla katılım imkanı sağlanması sayesinde Şirket Tasfiyesi süreci güçlendirildi.
Türkiye ‘nin en iyi performans gösterdiği alanlar; küresel sıralamada 19'uncı sırada yer aldığı Sözleşmelerin İcrası ve 26'ncı sırada yer aldığı Azınlık Yatırımcıların Korunması alanlarıdır.Türkiye dünya genelinde yargı idaresi endeksinde 15 veya daha yüksek puana sahip yedi ülkeden birisi.
Türkiye küresel sıralamada 39'uncu sırada yer aldığı Tapu Siciline Kayıt alanında da iyi bir performans sergiledi.Türkiye'de sadece 5 gün süren gayrımenkul devri tescil süreci bölge ortalamasından dört kat daha hızlı.

Başarı için daha yapılacak çok iş var

Türkiye‘ye uluslararası doğrudan yatırım tutarı girişleri 2017 yılı sonunda, 2016 yılına göre %19 oranında düşüşle 10 milyar 830 milyon dolar olarak gerçekleşmesine rağmen 2018 yılı sonunda bu rakam %14 artışla 13 milyar 163 milyon dolara ulaşmıştır. 2019 yılında küresel ekonomik kriz ve uluslararası doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının azalmasına paralel bir şekilde, bu rakamın daha düşük oranda gerçekleşeceği beklenmektedir.

Yabancılar son dönemde doğrudan yabancı sermaye tutarlarını çoğunlukla gayrimenkul alımı yoluyla ülkemize sokmaktadırlar.Üretim ve sanayiye yönelik çok büyük bir yabancı sermaye girişi maalesef olmamıştır.Yabancı yatırımcılar ülkemizi çoğunlukla çok kelepir şirket bulursa satın alma yoluyla tercih etmekte, yapacağı sözleşmelerde Türk hukuk sistemine güvenmedikleri için mutlaka “Tahkim” şartını koymaktadırlar. Yabancılar, Türk vergi sisteminin bir türlü istikrar bulmayan yapısından sürekli değişen vergi kanunlarından oldukça muzdarip durumdalar.

İş ortamını kolaylaştırıcı reformlar tabiki çok önemli ve yararlı ancak ülkemizin dışarıdan bakıldığında; gerçek anlamda bir hukuk devleti görüntüsü vermesi ve bunun fiiliyatta uygulaması, bürokrasinin sorun çıkartan değil, sorunları çözen bir anlayışa kavuşturulması da, ilk önce yapılması gereken ev ödevlerimiz arasında mevcudiyetini korumaktadır.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more