Sözcü Plus Giriş
RAHMİ TURAN

En büyük armağan

29 Ekim 2019

Bugün, Türk milletinin yeniden doğduğu gün olan Türkiye Cumhu­riyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü…

Birtakım gerici çevreler, Atatürk ve Cumhuri­yet'i küçümseme çabası içindeler. Haince ve arsız­ca yapıyorlar bunu! Tabii ki, aşağılık komplek­sidir bu… Varsın öyle yapsınlar… Yel kayadan ne alır ki? Biz bugün Cumhuriyetimizi coşku ile kutlayacağız.

Dünyada, gelmiş geçmiş en büyük devrimci olan Mustafa Kemal Atatürk, topuy­la, tüfeğiyle, yüz binlerce kişilik ordusuyla gelip Anadolu'yu istila eden düşmanları eze eze yenmiş, Türk ulusuna özgürlüğün, bağımsızlığın yolunu açmıştı.

Büyük Önder 29 Ekim 1923 günü Cumhuri­yeti ilan ederek milleti­mize en büyük armağanı verdi.

Şimdi “Yaşasın Cum­huriyet, yaşasın Mus­tafa Kemal'in askerle­ri” diye haykırıyoruz.

Hiçbir güç bu soylu ulusu yıldıramaz, böle­mez, yenemez! İstiklâl Marşı'mızdaki gibi:

“Biz ezelden beri­dir hür yaşadık, hür yaşarız,

Hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşarız!”