Hileyi kim yapar?

Türkiye tersine döndü. Önceki seçim­lerde hep AKP'nin hile yaptığı iddia edilirdi. Bu defa CHP'nin hile yaptığı iddia ediliyor.
Oysa CHP'nin bunu yapmak için hiçbir imkânı yok! Hileyi elinde güç olan yapar!
YSK, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AKP temsilcileri, devletin tayin ettiği sandık başkanları var.
Bütün bunlar göstermelik miydi? Uykuya mı yattılar?
Bunca görevli kişi sandık güvenliğini sağlayamıyor­sa ne ağlıyorsunuz? Hata sizde!
Meral Akşener “Sizler bostan korkuluğu muy­dunuz?” diye sormakta haklı değil mi?
Ne yazık ki bu iktidar, her geçen gün Türkiye'yi demokrasiden biraz daha uzaklaştırıyor.
AKP'nin, önceki hükü­met döneminde bir Ada­let Bakanı vardı: Bekir Bozdağ… Onun, 5 Mart 2018 günü Fox TV'de yaptığı konuşma tekrar ya­yınlandı. Şöyle diyordu:
“Kim sandıkta hile ya­pılıyor diyorsa bilin ki, kaybetmesine bir baha­ne arıyor demektir!”
Bu söz doğrudur. AKP yenilgisine bahane arıyor!