Sözcü Plus Giriş
SAYGI ÖZTÜRK

Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş

25 Aralık 2019

TOGO Kuleleri konusu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde MHP grubu tarafından 13 Haziran 2019 tarihinde verilen, tüm siyasi partiler tarafından da desteklenen soru önergesiyle “Sıcak gündem” haline geldi. Önergede, FETÖ/PDY iddialarına yer veriliyor, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) bilgilendirilmesi, böylece meclisin sorumluluktan uzak tutulmasına da dikkat çekiliyordu.

TOGO arazisiyle ilgili emsal 2.5 yoğunluk artışı önerisi, imar mevzuatına, planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı gerekçesiyle 17 Aralık 2015 tarihinde Belediye Meclisi tarafından reddediliyor. Sinan Aygün ve ortağı karara itiraz ediliyor.

FETÖ'YE HİZMET

15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminin yaşandığı tarihtir. O gün, Belediye Meclisi toplanıyor, TOGO kulelerinin emsal yoğunluğunu 1.5'tan, 2.1'e çıkıyor, plan notlarıyla ekstra yoğunluk artışı getiriyor.

Bu plana askıda itiraz ediliyor. İtiraz gerekçesinde, parsel hissedarlarından Mehmet Akgül'ün, FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan Ömer Akgül'ün ağabeyi olduğu, ağabey üzerinden bu arsanın gizli ortağı bulunduğu öne sürülen Mehmet Akgül'ün, kardeşi adına aynı zamanda Alan Taah. İnş. ve Kule Yapsat İnş. Taah. Tic. A.Ş.'nin de ortağı olduğu Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarıyla itiraz dilekçesinde dile getiriliyor, böyle bir plan değişikliğinin FETÖ/PDY'ye hizmet ettiği belirtiliyor. MHP'nin gündeme getirdiği konu aslında diğer siyasi partiler tarafından da biliniyordu. Ama itiraz pek dinlenmedi ve sonuçta, plan değişikliği kesinleşti.

NELER OLDU?

TOGO Kuleleri'yle ilgili bundan sonra yaşananları adım adım izleyip nerelere gelindiğine bakalım:

*Kesinleşen plana, Belediye tarafından 24 Nisan 2017 tarihinde yapı ruhsatı düzenlendi. Plan notları dikkate alınarak düzenlenen yapı ruhsatında inşaat alanı yaklaşık 120 bin metrekare olup, alanda inşa edilen blokların altındaki alışveriş merkezi tamamen emsal harici olarak yapıldı.

– Ankara 17. İdare Mahkemesi, 6 Nisan 2018 tarih ve E:2016/4368 ve K:2018/763 sayılı kararıyla, 2.1 emsalli planı iptal etti. Yaklaşık 4 ay sonra, Belediye Meclisi'nin 12 Ağustos 2018 tarih ve 1372 sayılı kararı ile söz konusu alanla ilgili mahkemenin iptal gerekçeleri dikkate alındı. 1.5 emsal yoğunluğu tekrar kabul edildi. Böylece eski imar haklarına oyçokluğu ile geri dönüldü.

– Konuyu bir üst mahkemeye taşıyan Sinan Aygün, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin 28 Ağustos 2018 tarih ve E:2018/799 sayılı kararıyla planı iptal eden 17. İdare Mahkemesi'nin kararının yürütmesini durdurdu. Sinan Aygün ve ortağı, yoğunluğu 1.5 emsale düşüren Belediye Meclisi'nin 12 Ağustos 2018 tarihli kararına itiraz etti.

– 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'ne kadar aradan yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen, Belediye Meclisi'ne, itirazların değerlendirilmesine ilişkin bir ay içerisinde getirilmesi gereken öneride bulunulmadı. Sinan Aygün, inşaatın yapımına devam etti. İnşaat seviyesini yüzde 70'lere kadar ulaştırdı.

-Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından 2.1 emsalli planın iptalinin yürütmesinin durdurulması kararı 11 Nisan 2019 tarihinde kaldırıldı ve iptal kararı onandı.

“RANT İMARI GİDERİLSİN”

– Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Grubu, 13 Haziran  2019 tarihinde eski TOGO binasının bulunduğu 12 bin 82 metrekare yüzölçümlü alanın imar durumuna ve mülkiyet sahipliklerine ilişkin önerge verdi. Önergede, imar konusunda söz konusu parsele ilişkin yeni bir imar kararı alınarak rant imarının giderilmesi, eski hakka dönülmesi istendi.

– FETÖ/PDY hususunda MASAK'ın bilgilendirilmesi, gerekli araştırmaların yapılarak Belediye Meclisi'nin sorumluluktan uzak tutulması, yapılaşmanın hemen durdurulması için hukuki işlemlerin acilen başlanılması istendi. Önergenin komisyonlarda görüşülmesi üzerine Belediye Meclisi, “Söz konusu parselin imar durumu eski hakkına (1.5 emsal) döndürülmesine” ilişkin 12 Temmuz 2019 tarih ve 738 sayılı kararını tüm partilerin desteğiyle oy birliği ile aldı.

FETÖ/ PDY SUÇ DUYURUSU

n Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle alınan 12 Temmuz 2019 tarihli 1.5 emsalli imar plan kararının uygulanmasına yönelik herhangi bir işlem tesis edilip edilmediğine ilişkin MHP Grubu adına 7 Ekim 2019 tarihinde soru önergesi verildi. Arsa, inşaat, dava aşamaları, ruhsat konuları ayrıntılı olarak soruldu.

Bu süreçte, Mimarlar Odası'nın, TOGO Kuleleri ruhsatına ilişkin açmış olduğu dava sonuçlandı. İnşaat ruhsatları mahkeme kararıyla iptal edildi. Belediye teknik personeli, inşaat alanında tespitler yaptıktan sonra inşaat da mühürlendi. O zamana kadar belediye neredeydi? Mahkeme kararı başkandan gizlendi. Mahkeme karar verdiğinde yüzde 30'larda olan inşaat seviyesi, Mansur Yavaş'ın bilgilendirildiğinde inşaat seviyesi yüzde 70'i bulmuştu. Yavaş, olayın FETÖ/PDY bağlantısıyla ilgili olarak Belediye Meclisi kararını da dikkate alıp suç duyurusunda bulundu. Bakalım, bunun altından neler çıkacak…

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more