Sözcü Plus Giriş
SAYGI ÖZTÜRK

Pontus oyununa alet olanlar

9 Haziran 2019

Pontus adını son dönemde sıkça duyar olduk. Yunanistan'da bastırılıp dağıtılan sözde Pontus Rum Soykırımı broşüründe Pontus Rum Devleti Haritası yayımlandı. Yaklaşık 150 km. derinlikte ve 140 bin kilometrekarelik alanda bulunan Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin illerimiz sözde Pontus Rum devletinin sınırları içinde gösteriliyor.
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yalnız Pontus'u değil, işgal altında olduğu belirtilen adalarımızla ilgili hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Dışişleri Bakanlığı soruları cevaplandırdı. Bunların bir bölümünü daha önce aktarmıştık.

PONTUS NİÇİN GÜNDEMDE?

İlk soru, 13 ilimizin sözde Pontus Rum devleti haritasında gösterilmesiyle ilgili. Dışişleri Bakanlığı'nın, Milletvekili Ali Fazıl Kasap'a gönderdiği cevabı okuyalım:
“Tarihi olayların siyasi amaçlar doğrultusunda istismar edilerek üçüncü ülke parlamentolarında ülkemizi hedef alan asılsız ‘Ermeni' ve son dönemde baş gösteren ‘Pontus soykırım' kararlarını kabul ettirmeye yönelik çabalara karşı hükümetimiz döneminde bugüne kadar görülmemiş yoğunlukta bilgilendirme, ön alma ve mücadele çalışmalarımız, çok yönlü bir yaklaşımla siyaset, hukuk, tarih, akademi ve kültür/sanat alanlarını kapsayacak şekilde her düzlemde sürdürülmektedir.
Bu çabalarımız kapsamında, Yunanistan'da 1915 olayları ve son dönemde bazı radikal çevrelerce dile getirilen asılsız ‘Pontus soykırımı' iddialarına karşı mücadelede gerekli söylem ve eylemler kararlılıkla ortaya konulmaktadır. Yunan Savunma Bakanlığı, ülkemizin ‘Pontus' ve ‘Ermeni soykırım'ları gerçekleştirdiğine yönelik mesnetsiz iddiaları da siyasi saikle yapılıyor. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi ivedilikle Bakanlığımıza çağırılarak tepkimiz net ve güçlü şekilde vurgulanmıştır.”

YALAN ÜZERİNE KURULU

Bu konuda çalışmalarıyla bilinen Ümit Yalım, soykırım iddiaları hakkında şunları anlattı:
“Pontus Rum soykırımı iddiaları tamamen yalan ve iftiradır. 1923 tarihli Lozan Antlaşması'na bakıldığında, broşürde yazılanların tamamen yalan olduğu görülecektir.
Yunanistan'ın da imzaladığı Lozan Antlaşması'nın hiçbir yerinde Pontuslu Rumların soykırımı ile ilgili hiçbir kayıt yok. Aksine Lozan Antlaşması'nın 59. Maddesi'nde, Yunan ordusunun Anadolu'da yaptığı katliamlar açık bir şekilde yazılmış ve katliam bizzat Yunanistan tarafından kabul ve tescil edilmiştir. Yunanistan'ın Balkan Savaşı sırasında Ege adalarında ve İzmir'i işgalinden sonra Anadolu'da yaptığı katliamlar tek tek belgelenmiş ve tarih kitaplarında yerini almıştır.”

ADALAR GÖRÜŞÜ

Yunan işgali altında olduğu belirtilen 18 adamız her fırsatta gündemde. Dışişleri Bakanlığı'nın bu yöndeki soruya cevabı da şöyle oldu:
“Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'de birbirleriyle bağlantılı bir dizi sorun bulunmaktadır. Ülkemiz, 1960'lardan bu yana adaları silahlandıran Yunanistan'ın bu hukuk dışı tutumuna başından beri karşı çıkmaktadır. Bu husus, ülkemizce Yunanistan nezdinde yapılan girişimlerle protesto edilmektedir ve Yunanistan ahdi vecibelerine riayete davet edilmektedir.
Ege'de statüsü tartışmalı coğrafi formasyonların aidiyetine ilişkin sorun, esasen, Lozan ve Paris antlaşmalarının ilgili maddelerinin yorumuyla alakalı hukuki bir meseledir. Ayrıca, Ege'deki deniz sınırlarının Yunanistan ile bugüne kadar geçerli bir anlaşma ile belirlenmemiş olması da sorunun diğer bir veçhesini teşkil etmektedir. Ege meselelerinin bir parçasını teşkil eden bu konu diğer meselelerle birlikte mevcut diyalog kanalları kapsamında Yunanistan'la ele alınmaktadır.
Yunanistan'ın bazı ada, adacık ve kayalıkların üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğimiz ve teşebbüs edilmesi halinde bunlar hukuki açıdan herhangi bir sonuç doğurmaz. “

Bu konular sıkça gündeme geldiği için Dışişleri Bakanlığı'nın da görüşünü soru önergesine verilen cevapla aktarmış olduk.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more