Yine “yap-boz” dönemi

Okullara dini eğitimi yerleştirmek, bütün okulların ders programlarını imam hatip liselerine benzetmek adına Milli Eğitim Bakanlığı, her fırsatta yeni bir uygulamayı devreye sokuyor. Bir çok konu bakanlık bürokratlarının bilgisi dışında, dini vakıf ve dernekler eliyle yaptırılıyor. Milli Eğitim Kanunu'nun amaç ve ilkeleri bir tarafa atılmış, bakanlık tarafından yapılacak işler, dernek ve vakıflarla protokolle devrediliyor.

Alınan her kararın arkasında Hizmet Vakfı, Ensar Vakfı, İmam Hatip Mezunları Derneği, bir öğretmen sendikası var. Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nın en yüksek karar ve danışma organı olan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın yerini dini vakıf ve dernekler almış durumda.

ÖNCE ARTIRDILAR

2017 yılında Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi değiştirildi. Liselerde haftada bir saat zorunlu olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, 2017-2018 öğretim yılında Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar, Spor, Mesleki ve Teknik Liseler, İmam Hatip liselerinde 9. Sınıfta başlamak üzere haftada 2 saate çıkarıldı.

Zorunlu bu dersin yanı sıra okullarda seçmeli olarak Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler, Osmanlı Türkçesi gibi dersleri de eklendi. Bütün liselerde, Biyoloji dersi haftada 3 saat zorunlu olarak okutuluyordu. İşte Biyoloji dersinin haftalık okutulma süresi 3 saatten 2 saate indirildi. Niçin? Çünkü bu dersten kesinti yapılıp Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'ne eklendi.

ŞİMDİ AZALTIYORLAR

İmam Hatip Liselerini daha da
ayrıcalıklı kılmak, bu okullara daha çok öğrencinin gelmesini sağlamak için diğer okullarda olmayan yeni adımlar da atıldı. İmam hatiplerde fen, sosyal bilimler, sanat, spor programı/projesi de uygulanacak. Sanat programlarında öğrenciye ud, kemane, kanun gibi müzik aletleri dersleri verilecek. Spor programında ise öğrenci iki branş seçecek.

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk, ders saati sayısının azalacağını açıklıyor ama iki yıl önce 2 saate çıkarılan Din Kültürü Ahlak Bilgisi ders saatinde bir değişikliğe gitmiyor. Bakan açıklamalarında 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan amaçlardan söz etmiyor. Andımızı ise Danıştay Dava Daireler Kurulu'na havale etti.

9 ve 10. sınıfta haftada 2 saat  okutulan Tarih dersi 2017-2018 öğretim yılında 11. Sınıflarda da haftada 2 saat okutulmaya başlanmıştı. Şimdi ise Tarih dersi tamamen seçmeli hale getiriliyor. Bakan Yardımcısı Tarih Eğitimi hocası Prof.Dr. Mustafa Safran bu değişikliğe sessiz kaldı. Bakanlık yetkililerine sormak gerekiyor, ne değişti de Tarih dersini geçen dönem artırırken, şimdi seçmeli hale getiriyorsunuz?

ÖĞRETMENLER NE OLACAK?

Bakan, programın açıklaması yaparken, çocukların sosyal, sportif ve sanatsal yeteneklerini ortaya çıkaran bir  ders planlaması olacağı duyurdu. Ancak programda görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi derslerini 6-8 ders arasından seçecek. Bu durumda, yeni sistemle hedeflenene nasıl ulaşılacağı da belirsiz. Açıklanan yeni programda ders dağılımının meslek liselerinde/imam hatip liselerinde nasıl uygulanacağıyla ilgili hiçbir açıklama yok.

Ders saati sayısı azaltılınca, okullarda norm fazlası öğretmenler olacak. Onlar için herhangi bir önlem alınıp alınmayacağı hiç konuşulmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda hiçbir şey yapmadan, görev verilmeden maaş alanların sayısı binlerle ifade edildiğini de hatırlatalım.

Fiziki ve teknolojik alt yapı yetersizliği giderilmeden hedeflere nasıl ulaşılacağı da bakanın üzerinde durmadığı bir konu. Yaparak, yaşayarak öğrenmeyi temel alan  program için gerekli atölye ve laboratuarın olmadığını bakan da biliyor. Bakan, bunları da açıklamalı.