Sözcü Plus Giriş
SEZGİN ÖZCAN

Askerlik borçlanması emeklilik yaşımı ve aylığımı etkiler mi?

13 Ağustos 2019

1 Temmuz 1993 tarihinde SSK'ya ilk girişim oldu. Askerliğimi SSK girişimden önce  6 aylık kısa dönem olarak yaptım. SSK primlerim bugüne kadar tavana yakın tutarlardan ödendi. Emekli maaşımın yüksek olmasını istiyorum. 2000 yılı öncesi aylık bağlama oranının diğer dönemlere göre yüksek olması sebebiyle askerlik borçlanmasıyla ilgili sorularıma yanıt verirseniz sevinirim.

1- Askerlik borçlanması yapmamın emekli maaşıma olumlu bir etkisi olur mu?

2- Askerlik borçlanmasını tavandan mı asgari ücret üzerinden mi yapmalıyım?

3- 15 Ocak 1969  doğumluyum ve 54 yaşında emekli olabiliyorum. Askerlik borçlanması, emeklilik yaşımı geri çeker mi? Yılmaz Şener

1- Askerlik borçlanmasının Ekim 2008 öncesi aylık bağlama oranlarınızı artırıp artırmayacağı, emekli olacağınız tarihte mevcut olan prim gün sayınıza göre değişir. 2000 öncesi için toplam prim gününün 5000 günü aşan her 240 günü aylık bağlama oranını 1 puan artırır. 240 günden eksik süre dikkate alınmaz. Benzer durum, 2000-Ekim 2008 dönemi için de söz konusu. Aylık bağlama oranı her 360 günlük prim ödemesine göre hesaplanıyor ve 360 günün altındaki süre dikkate alınmıyor. 180 günlük borçlanma süreniz, 240 ve 360 günden az olan artık prim günlerinizi 240 ve 360 güne tamamlayacak ise aylık bağlama oranlarınız 1 ve 2 puan artar. 240 ve 360 günden eksik kalan artık süreleri 240 ve 360 güne tamamlamaya yetmeyecekse sadece Ekim 2008 sonrası döneme ilişkin aylık bağlama oranınızı 1 puan artırır.

2- 2000 öncesi kısmi aylığınızın hesabında, son 10 yıllık kazanç ortalamanıza göre, üst gösterge veya gösterge tablosu esas alınacak. Ortalama kazancınıza göre gösterge tablosu esas alındığında, 2000 yılı öncesi son 5 yılın kazanç ortalaması esas alınır. Bu durumda askerlik borçlanmasına ilişkin kazanç tutarı dikkate alınmayacağından, askerlik borçlanmasını asgari ücret üzerinden yapabilirsiniz.  2000 öncesi kısmi aylığınızın hesabında üst gösterge tablosu esas alındığında, 2000 yılı öncesi son 10 yılın kazanç ortalaması esas alınır. 1993 öncesinde prime esas kazanç tavanı, alt sınırın 2-2.5 katı kadar olduğundan asgari ücretin 2-2.5 katı üzerinden borçlanma yapılabilir.

3- Askerlik borçlanması emeklilik yaşınızı geri çekmeye yetmediğinden, 54 olan emeklilik yaşınızı değiştirmez.

Emekli aylığından vergi kesintisi yapılmıyor

Babam Emekli Sandığı'ndan 4/c emekli aylığı almaktadır. Bekar, çalışmayan kızı olarak birlikte yaşamaktayız. Babam vergi muafiyetinden yararlanabiliyor mu? Figen Kafesciler

Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıklarından vergi kesintisi yapılmıyor. Emekli Sandığı emeklisi olan babanızın emekli aylığından vergi kesintisi yapılmadığından vergi muafiyetinden yararlanması da söz konusu olmaz.

Tahsil durumu emekli maaşını etkiler mi?

SSK emeklisi inşaat mühendisiyim. Emekli maaşlarında yüksek tahsili de göz önüne alma gibi bir çalışma var mı? Ülkü Sar

Emekli aylığı hesabında tahsil durumunun da dikkate alınmasına ilişkin bir çalışma olmadığı gibi, bildiğim kadarıyla bugüne kadar böyle bir durum ne dillendirildi, ne de bir çalışma yapıldı.