Sözcü Plus Giriş
SEZGİN ÖZCAN

Askerlik borçlanmasının sağladığı avantajlar

12 Ekim 2019

Bilindiği üzere, er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler “askerlik borçlanması” adı altında borçlanılabiliyor. Borçlanma, hem prim günü kazanımı hem de askerlik yapılan döneme bağlı olarak emeklilik yaşı açısından iki temel avantaj sağlıyor.

Askerlik borçlanmasının, prim günü eksik olanlar için prim gününü tamamlayarak veya sigortalılık başlangıcını geri götürerek sağladığı erken emeklilik avantajının yanı sıra bir de çalışırken yapılması halinde ücretlilere sağladığı “vergi avantajı” var.

★★★

Askerlik borçlanması, borçlanan kişinin prim gününün artmasını sağlıyor. Bu bağlamda, sigortalılık süresini ve yaşını tamamlamış olup prim günü eksiği olanlar, prim günü eksiklerini tamamlayarak borçlandıkları süre kadar erken emekli olabiliyorlar.

Örneğin, sigortalılık süresi ile emeklilik yaşını doldurmuş olmasına rağmen 360 gün prim eksiği olan sigortalı, 12 ay askerlik borçlanması yaparak bir yıl erken emekli olabiliyor.

★★★

Askerliğin, ilk defa sigortalı olunan tarihten önce yapılmış olması halinde, sigorta başlangıcı borçlanılan süre kadar geri geliyor. Bu bağlamda, askerliğini ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce yapanlar sigorta başlangıçlarını borçlandıkları süre kadar geri götürerek, daha erken yaşta emekli olabilme imkanına kavuşuyor.

Örneğin,  ilk defa 1 Haziran 2000 tarihinde sigortalı olan kişi, sigorta başlangıcından önce yaptığı askerlik süresinin 9 ayını borçlanarak 2 yıl erken emekli olabiliyor. 1 Haziran 2000 sigorta başlangıcıyla emeklilik için 60 yaş şartına tabi iken sigorta başlangıcını 9 ay geri (1 Eylül 1999 tarihine) çekerek, 58 yaş şartıyla emekli olma hakkına kavuşuyor.

ÖDENEN PRİMİN YÜZDE 15'İ GERİ ALINIYOR

Askerlik borçlanması karşılığı ödenen primler, Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/2. maddesinde sayılan aidat ve prim niteliğinde sayılıyor ve ücretin vergi matrahının hesaplanmasında indirim konusu yapılabiliyor.

Borçlanma primlerinin, ücretin vergi matrahının hesaplanması sırasında ne şekilde indirim konusu yapılacağı, 111 Sıra No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde açıklanmış.

Tebliğe göre, ödenen borçlanma priminin, ödemenin yapıldığı aydan başlamak üzere ödenen tutara ulaşıncaya kadar ücretin vergi matrahından indirilmesi, bunun için de ödeme belgesinin işverene ibraz edilmesi gerekiyor.

Örneğin, 2019 Ekim ayında ödenecek askerlik borçlanması prim tutarının indirimine ekim ayı ücretinden başlanıyor. Borçlanma karşılığı ödenen prim tutarının tamamının ekim ayında indirim konusu yapılamaması halinde kasım ve izleyen aylarda, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar indirime devam ediliyor.

★★★

İndirim konusu yapılan borçlanma priminin yüzde 15'i kadar daha az vergi ödenerek, avantaj sağlanıyor. Vergi matrahının yüzde 20'lik dilime girmiş olması halinde sağlanan avantaj yüzde 20'ye çıkıyor. Diğer bir deyişle, borçlanma priminin yüzde 15-20'si, daha az vergi ödenerek geri alınmış oluyor.

Örneğin, 2019 Ekim ayında asgari ücret üzerinden 18 ay askerlik borçlanması yapıp karşılığında 14.736 TL prim ödeyen ücretlinin, ödeme belgesini ekim ayında işverene ibraz etmesi halinde, ekim ayından itibaren, ödediği borçlanma tutarına ulaşılıncaya kadar ücretin vergi matrahından indirilecek. Söz konusu ücretli, ücretinin vergi matrahının yüzde 15'lik vergi dilimi içinde olması halinde 2.210 TL, ücretinin vergi matrahının yüzde 20'lik dilim içinde olması halinde ise 2.947 TL daha az vergi ödeyecek. Diğer bir deyişle, ödediği 14.736 TL borçlanma priminin 2.210-2.947 TL'sini daha az vergi ödemek suretiyle geri almış olacak.