Sözcü Plus Giriş
SEZGİN ÖZCAN

Avantajlı yurtdışı borçlanması için acele edin!

19 Temmuz 2019

10 Temmuz 2019 tarihli SÖZCÜ'de, Meclis'e sunulan kanun teklifine göre, yurtdışı borçlanma maliyetinin artacağını ve emekliliğe erişimin zorlaşacağını “Yurtdışı borçlanmasıyla emekliliğe erişim zorlaşıyor!” başlıklı yazımızda duyurmuş, teklifin temmuz ayı sonuna kadar yasalaşarak değişiklik hükümlerinin 1 Ağustos 2019'dan itibaren yürürlüğe girmesinin muhtemel olduğuna dikkat çekmiş, yurtdışı borçlanmasıyla emekli olmayı planlayanları bir an önce borçlanma başvurusunda bulunmaları konusunda uyarmıştık.
Teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda süratle görüşülüp, TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilerek 7186 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” olarak yasalaştı. Dün bu yazı yazılırken de onay için Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmişti. Muhtemelen birkaç gün içinde (belki de bugün) Resmi Gazete'de yayımlanmış olacak.
Yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen çalışma süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerini borçlanmalarını sağlayan 3201 sayılı Kanun'da yapılan değişikliklere göre;
Borçlanma tutarının hesaplanmasına esas olan prim oranı yüzde 45 olacak. Borçlanılan süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi kabul edilecek.

BORÇLANMA MALİYETİ ARTIYOR

Mevcut durumda, borçlanılan her bir gün için prime esas kazanç alt sınırı (asgari ücret) ile prime esas kazanç alt sınırının 7.5 katı arasında kalmak üzere, seçilen kazanç tutarının yüzde 32'si kadar prim ödeniyordu. Yeni düzenleme ile prim oranı yüzde 45'e yükseltildi.
Buna göre, bugün için asgari 27.29 TL olan bir günlük borçlanma tutarı, yaklaşık yüzde 41 oranında (11.09 TL) artışla 38.38 TL oldu.

BAĞ-KUR PRİMİ SAYILACAK

Yurtdışı borçlanma süreleri 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilecek.
Eski yasal düzenleye göre, yurtdışı hizmet borçlanmasına ait sürelerin hangi sigortalılık statüsünde geçmiş sayılacağının belirlenmesinde; Türkiye'de sigortalılığı olanların borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre, sigortalıkları yoksa 4/b kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul ediliyordu.
Bu bağlamda, borçlanma talep tarihi öncesi son sigortalılık hali 4/a kapsamında olanların borçlandıkları süreler 4/a kapsamında; 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında olanların borçlandıkları süreler 4/c kapsamda geçmiş sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyordu.
Yeni düzenlemeye göre, Türkiye'de ki son sigortalılık haline bakılmaksızın, borçlanılan süreler 4/b kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilecek.
Bu durumda emeklilik statüsünün değişmesi söz konusu olabilecek. Bu da daha fazla prim günüyle daha çok prim ödeyerek emekli olmaya neden olabilecek.
Örneğin, eski yasal düzenlemeye göre yurtdışı borçlanması yaparak 3600 prim günüyle 4/a statüsünden emekli olunabilirken, 5400 prim günüyle 4/b statüsünden emekli olmak zorunda kalınabilecek.

BAŞVURU İÇİN SÜRE SINIRLI

Borçlanma prim oranının yükseltilmesi ve borçlanılan sürelerin 4/b kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilmesine ilişkin değişiklikler, yasanın Resmi Gazete'de yayımını izleyen aybaşından, yani 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Değişikliklerin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos 2019 tarihinden önce yurtdışında geçen süreleri borçlanma talebinde bulunup, tahakkuk ettirilen borçların yasal süresi içinde (borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde) ödenmesi halinde eski hükümler uygulanacak.
Bu bağlamda, borçlanma tutarının hesabında yüzde 32 oranı esas alınacak. Borçlanılan süreler, Türkiye'de sigortalılığı olanların borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık statüsünde geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilecek. Bu nedenle, yurtdışı borçlanması yapmayı düşünenlerin, avantajlı eski hükümlere göre borçlanma yapabilmeleri için temmuz sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more