Sözcü Plus Giriş
SEZGİN ÖZCAN

Bayramda çalışana çift yevmiye

8 Haziran 2019

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin sonuna geldik. Çoğu işyerinin 3 Haziran arife günü ile bayram sonrası cuma gününü tatil etmesiyle dokuz güne çıkan bayram tatilinden dönüşler başladı. Ancak işin devamlılığı gereği birçok işyerinde, özellikle otel, lokanta, cafe v.b. hizmet işletmelerinde bayram tatilinde de çalışmalar devem etti.

Bayramda izin yapmayıp çalışanlar açısından, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma usul ve esasları ile çalışma halinde ödenecek ücret konusu İş Kanunu'nda düzenlenmiş durumda.

BAYRAM TATİLİNDE ÇALIŞMA

4857 sayılı İş Kanunu'nun 44. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesi ile kararlaştırılır. İş sözleşmelerinde hüküm bulunmaması halinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması için işçinin onayı gerekir.

Buna göre, iş sözleşmesinde hüküm bulunmayan ve bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak istemeyen işçi, işvereni tarafından çalışmaya zorlanamaz. Çalışmaya zorlanan işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve bu durumda kıdem tazminatına hak kazanır.

Sözleşmede bayram ve genel tatil günlerinde çalışılabileceğine ilişkin hüküm bulunması halinde ise işçi bayramda çalışmak zorunda. Bu durumda işçinin ücreti İş Kanunu'nun 47. maddesi hükmüne göre ödenir.

BAYRAM TATİLİ ÜCRETİ

İş Kanunu'nun 47. maddesine göre, İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmamaları halinde, bir iş karşılığı olmaksızın o günlerin ücretleri tam olarak ödenir. Tatil yapmayarak çalışmaları durumunda ise çalışılan her gün için ayrıca bir günlük ücreti ödenir.

Buna göre, Ramazan Bayramı için ilave ücret ödemesi, üç günlük bayram süresi ile yarım gün olan arife günü öğleden sonra yapılacak çalışmayı da kapsamak üzere 3.5 gün için söz konusu olacak.

Örneğin, aylık ücreti net 3.000 lira olan işçi bayramda çalışmasa da aylık ücretinin tam olarak ödenmesi gerekecek. İşçinin bayram tatilinde iki gün çalışmış olması halinde ödenecek ücreti ise şöyle hesaplanacak;

Günlük ücreti (3.000/30)= 100 lira olan bu işçiye, iki günlük bayram çalışması karşılığı (100×2)= 200 lira ilave ücret ödenecek. Böylece haziran ayı için ödenecek ücreti (3.000+200)= 3.200 lira olacak.

ÜCRET YERİNE İZİN KULLANDIRILABİLİR Mİ?

Bayram tatilinde çalışan işçiye, çalıştığı günlerin karşılığı olarak ek ücret ödenmeyip, izin kullandırılması yasal olarak mümkün değil. Zira bayram çalışması fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmıyor. Bu nedenle, işçiye bayramda çalıştığı günlerin karşılığı olarak ücret ödenmeksizin serbest zaman veya izin kullandırılamaz.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more