Belirli süreli sözleşmeyle çalışanın tazminat hakkı

Emekli olduktan sonra bir yapı denetim şirketinde, taraflarca başvuru olmadıkça her sene uzatılan bir sözleşmeyle elektrik mühendisi olarak 2013 yılında işe başladım. Şirket geçen yıl sözleşmenin bitmesine 6 ay kala hiçbir gerekçe göstermeden işime son verdi. Yasal ödemelerim yapılmayınca dava açtım. Ödenmeyen maaşlarım, 5 yıllık kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti vb. alacaklarımı talep ettim. Son duruşmada şirketin sahibi, bakanlıkça denetçi sayısının 3'ten 2'ye düşürülmesi nedeniyle işime son verildiğini beyan etti. Bu konuda görüşünüzü bildirirseniz sevinirim. Abdullah Cenkciler

Belirli süreli iş sözleşmesi, belirli süreli işlerde veya belirli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi “objektif koşullara” bağlı olarak yapılabiliyor. Esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamıyor. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul ediliyor.

Mahkeme, zincirleme yapılan belirli süreli iş sözleşmenizin baştan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüştüğünü kabul ederse (Sözleşmenizin içeriğini görmeden belirsiz süreli sözleşmeye dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda yorum yapamıyorum), işverenin ifadesine göre de iş sözleşmeniz haklı nedenle feshedilmediğinden ihbar ve kıdem tazminatınızın ödenmesine hükmedeceğini değerlendiriyorum.

Yıllık izinlerinizi kullanmadıysanız izin ücretiniz ile normal ücret alacağınız konusunda lehinize karar çıkar. Tatil günü ücreti, tatil günlerinde çalıştığınızın ispatına ve mahkemenin kararına göre sonuçlanır.

Kısmi süreli çalışan sağlık yardımı alabilir mi?

4/a (SSK) statüsünde ayda 10 gün kısmi süreli çalışan biri sağlık yardımından faydalanabilir mi? Faydalanamaz ise faydalanabilme koşulları nelerdir? Mustafa Kalender

Söz konusu kişi, genel sağlık sigortalısının (örneğin genel sağlık sigortalısı olan eşinin) bakmakla yükümlü olduğu kişi ise genel sağlık sigortalısı (eşi) üzerinden sağlık yardımı alabilir. Değilse 30 günden eksik kalan süre için genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekir. Her bir eksik gün için ödenecek genel sağlık sigortası primi, günlük asgari ücretin yüzde 3'ü kadar olup, bugün için 2.56 TL'dir. Kişi isterse gelir testi için başvurabilir. Gelir testine göre hane içindeki kişi başına düşen aylık gelir asgari ücretin üçte birinden az olursa primleri devlet tarafından karşılanır.

Loading...