Sözcü Plus Giriş
SEZGİN ÖZCAN

Site güvenlik görevlisinin ücretinden stopaj yapılmalı mı?

14 Ağustos 2019

Oturmakta olduğum site yönetimi, sitede çalışan (silahsız) özel güvenlik görevlilerinin kapıcı/bekçi statüsüyle yalnız SGK primi ödenerek çalıştırılmalarının sona erdirileceği, stopaj vergisi kapsamına girileceği gerekçesiyle, aylık aidat ödeme miktarlarımızın artırılmasını talep ediyor. Uygulama doğru mudur? İstenen ek ödeme yasal mıdır? Eski uygulama devam edebilir mi? Kat maliki olarak itiraz edebilir miyim? Cezayı gerektiren bir durum söz konusu olabilir mi? Nermin Gedik

Gelir Vergisi Kanunu'nun 23/6. maddesinde, hizmetçilerin ücretlerinin gelir vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmış, parantez içi hükümle de “hizmetçiler”; özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlar olarak tanımlanmıştır.

Maliye, önceleri bu hüküm gereği ticaret mahalli olmayan sitelerde çalıştırılan bekçi ve güvenlik görevlilerine ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna olduğu görüşündeydi. Ancak daha sonra görüş değiştirdi. Maliye'nin verdiği son özelgelerde, site yönetimleri tarafından çalıştırılan güvenlik görevlilerinin hizmetçi kapsamında değerlendirilemeyeceği, buna göre de ödenen ücretlerin istisna kapsamına girmediği ve vergi kesintisi (stopaj) yapılması gerektiği belirtilmektedir. Bu bağlamda, sitenizde istihdam edilen güvenlik görevlilerinin ücretleri gelir vergisine tabi olup, ücretlerinden vergi kesintisi yapılarak vergi dairesine ödenmesi gerekiyor. Eski uygulamanın devam ettirilmesi, tespiti halinde cezalı vergi salınmasını gerektirir.

Vergi kesintisinin aidatlara yansıtılıp yansıtılmaması ise ayrı bir konu. Zira vergi kesintisi güvenlik görevlisinin ücretinden yapılacağından, normal şartlarda onun aylık ücretini etkiler. Ücret giderlerinin artmasına neden olmaz. Ancak kendileriyle net ücret üzerinden sözleşme yapılmış ise net ücretlerinin düşmemesi için brüt ücretlerinin artırılması gerekir. Bu durumda ücret giderleri artacağından aidat tutarları da artabilir.

Baba ya da eşin aylığı tercih edilebilir mi?

Eşim 20 Ekim 2018'de vefat etti. Bana eşimden Bağ-Kur aylığı bağlandı. Benim herhangi bir sosyal güvencem yok. Babam SSK'dan emekli olmuştu. 27 Ağustos 2007'de de onu kaybettik. Ben hem eşimden hem babamdan aylık alabilir miyim? Alamazsam eğer babamın ya da eşimin aylığını tercih edebilir miyim? Filizzz2013

1 Ekim 2008 tarihinden önce vefat eden babanızdan dolayı hak sahipliğiniz, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra (eşinizin 20 Ekim 2018 tarihinde vefatı ile) doğduğundan, aylık bağlanma koşullarının tespitinde 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

5510 sayılı Kanun hükümlerine göre de hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı bağlanır.

Buna göre, hem eşinizden hem de babanızdan aylık bağlanmaz. Ancak eşinizden ya da babanızdan bağlanacak aylığı tercih edebilirsiniz.