Yılbaşından önce mi sonra mı?

Her yıl olduğu gibi bu yılsonu yaklaştığında da emekliliğe hak kazanmış sigortalılardan gelen yoğun “Emeklilik başvurusunu yılbaşından önce mi sonra mı yapalım?” soruları üzerine, 19 Ekim 2019 tarihli SÖZCÜ'de yayımlanan yazımda, “2019 yılı için emeklilik başvurusunun yılbaşından önce yapılmasının daha avantajlı olduğunu” nedenleriyle açıklamıştım.

Devlet memuru olan bazı okurlarım da bu yazıdan hareketle, sigortalılar açısından geçerli olan bu durumun memurlar açısından da geçerli olup olmadığını, emeklilik başvurularını yılbaşından önce mi sonra mı yapmalarının daha avantajlı olacağını soruyor.

Öncelikle söz konusu yazımın, yazımda da belirttiğim gibi sigortalılar ile ilgili olduğunu vurgulayayım. Yani yazı Emekli Sandığı statüsünden emekli olacak memurlarla ilgili değil.

★★★

Sigortalılar açısından emeklilik başvurusunun yılbaşından önce mi sonra mı yapılması kararı verilirken, içinde bulunulan yıla ilişkin güncelleme katsayısının (enflasyon ve büyüme hızının), yine içinde bulunulan yılda emekli aylıklarına yapılan zam oranıyla karşılaştırılması gerekiyor.

Enflasyon ve büyüme hızının, emekli aylıklarına yapılan zamdan büyük olması halinde izleyen yılbaşında, küçük olması halinde ise yılsonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunmak avantaj sağlayabiliyor.

2019 yılı için yapılacak değerlendirmeden, emeklilik başvurusunun yılbaşından önce yapılmasının daha avantajlı olduğu sonucu çıkıyor.

★★★

Emekli Sandığı statünden emekli olacakların durumu farklı. Bağlanacak emekli aylığı, en basit anlatımıyla kişinin bulunduğu derece/kademesi, gösterge ve ek göstergesi, memur maaş katsayıları, hizmet süresi gibi parametreler esas alınarak hesaplanıyor. İçinde bulunulan yıla ilişkin güncelleme katsayısı ve emekli aylıklarına yapılan zam oranı, emeklilik tarihi kararında belirleyici olmuyor.

Diğer bir deyişle, Emekli Sandığı statüsünden bağlanacak emekli aylıkları açısından yılbaşından önce veya sonra emekli olmanın farkı olmuyor. Ancak emekli ikramiyesi açısından durum farklı.

★★★

Emekli ikramiyesi, hizmet süresinin her tam yılı için ve emekli olunan tarihteki memur maaş katsayıları esas alınarak hesaplanıyor.

Buna göre, yılbaşından sonra emekli olunması halinde, memur maaş katsayılarında yılbaşında gerçekleşecek artıştan dolayı her bir hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarı daha fazla olacaktır.

Daha fazla ikramiye almak için dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da hizmet süresiyle ilgili. Zira emekli ikramiyesi hizmet süresinin her tam yılı için ödeniyor.

Buradaki “tam yıl” ifadesini açıklamakta yarar var, zira duraksamaya neden olabiliyor. Örneğin, 1983 yılında yaptığı 4 aylık askerlik nedeniyle emekli keseneği 4 ay eksik yatırılan okurum, 1983 yılının emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınıp alınmayacağını sormuştu.

“Tam yıl” ifadesi, hizmet süresi içerisinde yer alan emekli keseneği ödenen tam yılları değil, toplam hizmet süresi için kullanılıyor. Tam yıldan artık hizmet süresinin bir yıla tamamlanması durumunda, bir yıl fazla ikramiye alınması mümkün olabiliyor.

Örneğin, toplam 32 yıl 11 ay hizmet süresi olan memura 32 yıl için ikramiye ödenir. 32 yıl 11 aylık hizmet süresinin artık 11 ayını 1 ay daha çalışarak 12 aya (tam yıla) tamamladıktan sonra emekli olması durumunda ise emekli ikramiyesi 33 yıl üzerinden ödenecektir.

Loading...