Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Adalet devletin güneşidir (2)

Bağımsız olmayan yargı, bağımlı yargıdır. Sağlığın, varlığın, erincin, eşitliğin, barışın, düzenin, adaletin güvencesi olan yargı, yazımızın dünkü bölümünün başında da vurgulamaya çalıştığımız gibi ulusal yaşamın güneşidir. Adalet, yalnız hakkın, hukukun, insanlığın kaynağı ve pınarı değil, bu değerlerin dayanağıdır. İnsanlık ülküsüdür, erdemin özsuyudur. Adalet güneşinin önünde günün kimi siyasal güç temsilcilerinin kara bulutlar gibi sıralanması insanlık, ahlâk ve onur sorunudur.

ATATÜRK'ümüzün, Ankara Hukuk Fakültesi'nin açılışında söylediği “Bu kurumun açılışında duyduğum mutluluğu hiçbir girişimde duymadım” (5 Kasım 1925) ile “Adalet gücü bağımsız olmayan bir ulusun devlet biçiminde varlığı kabul edilemez” (l920) sözleri asla unutulamaz. Mecelle'nin yargılamayla ilgili bölümü, dünyanın adalete ve yargıya verdiği değer, yargı kuruluşlarının özgün ve seçkin yeri, konunun evrensel boyutunu açıklamaya yeter. Tüm kaynaklar ve yapılanma yöntemleri, adaletin bağımsızlığı, yargıçların yansızlığı ile yetişme gereklerine öncelikli ve ağırlıklı yer vermişlerdir.

Hukukçulara, özellikle yargıçlara önemli görev düşmektedir. Aklın ve vicdanın ortak sesi olan adaleti temsil etmek ve yaşama geçirmek en büyük insanlık görevidir. Özellikle Baroların bağımsızlığı, yargının yansızlığıyla tümleşir. Adaletin sav, savunma, karar üçlüsünde özgün bir yeri olan Baroların gücü, etkinliği hukuk devleti olmanın koşullarından biridir.

AKP'nin hukukla ilişkisinin sisli perdesi elbet bir gün açılacaktır. Şimdiye kadar olanlar yeterli kanı vermektedir. Bay RTE döneminde hukukun gözardı edilmesi, dışlanması olaylarının sürdüğü, yargının ne durumda ve ne tutumda olduğu ortada. Bağımsızlık, biçimsel bir duruş değil, özde ve temelde ahlâk ve vicdan bileşkesi bir soyluluk durumudur. Siyasal bir ortamda cumhurbaşkanının vesayeti altındaymış gibi açılış, korumalı (himayeli) olmaktan öte, avuç içinde olmasa bile olurlu (izinli, müsaadeli) bir durumu yansıtmaktadır. Yargıtay'ın önceki açılışların yapıldığı salonu, Anayasa Mahkemesi'nin salonu, Hukuk Fakültesi'nin salonu daha uygun ve anlamlı idi. Siyaset çatısı bağımsız yargı için ışıksızdır. Üstelik yargı için olumsuz sözleri bilinirken RTE'nın koltuğu altına girme görünümlü bir tören içburkucudur.

Yeni Adalet Yılı'nın ulusumuz için ışıklar getirmesini isterken bağımsız yargı için çalışan tüm hukukçularımıza da başarılar diliyoruz. Ve anımsatıyoruz: Kurumsal olmayan kişisel ilişkiler görev alanları ve konuları için kalıcı değil, geçicidir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more