Aymazlık

TÜRK tarihini yeterince bilmeyenler ve okuduklarını anlamayanlarla anlamak istemeyenler gelişigüzel ve amaçlı saptırmalarla ulusal varlığımız ve geçmişimiz için uluorta sözler ediyorlar. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini, yapım koşullarını, yeni bir dönem ve kurum olma niteliğini değerlendiremeyenler, olmadık nedenlerle düşünce açıklıyorlar. AKP Genel Başkanı Bay RTE 12 Ocak'ta Kocaeli'nde yaptığı konuşmada “..Cumhuriyet yeniden bir kuruluş değildir aslında. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın devamı mesabesindedir (niteliğindedir, değerindedir)” diyerek Türklüğü öteleyip, soy niteliği bozulmuş Osmanlıyı öne çıkardı, Atatürk'ü ve yepyeni cumhuriyeti değersiz ve önemsiz gösterdi.

Son zamanlarda kendi yaptıklarını bırakıp Atatürk ve İnönü zamanlarını faşistlikle suçlayan aymazlar türedi. Bu yöneliş tam bir aymazlık (gaflet) tır. Yetersiz bilgi, amaçlı yaklaşımla yapılan nitelendirmenin hiçbir değeri yoktur. Türkiye Cumhuriyeti, yoktan var edilmiş yepyeni bir yapı, kurum olduğu gibi sapkınlıkları (hainlikleri, ihanetleri) belirgin, Türklükleri tartışılır son Osmanlıların hayal edemeyecekleri bir oluşumdur. Atatürk ve İnönü'yü faşistlikle suçlamak bir karaçalma (iftira) olduğu gibi ulusal değerlere saygıyla bağdaşmayan nankörlüktür.

Anayasal tarafsızlık andına uymayan Bay RTE'ın partizan savları, çabaları, siyasal beklentilerine uygun açılım ve eleştirilerinin gerçekle ilgisi, “yok” denecek kadar azdır. Saldırı nitelikli ve içerikli çıkışlarıyla ulusal değerlere zarar verdiğini kendisine anımsatmayan yakınları, yandaşları ve adamları iyi düşünmelidirler. Seçim için yapay sorunlar çıkarıp, ilgisiz konularla söylev şişiriyorlar. İktidarcılarla yandaşları içsavaş varmış gibi konuşuyorlar.

ABD Başkanı'nın dostluğa, ortaklığa, NATO üyeliği ilişkisine aykırı sözlerine gereken yanıtı veremeyen iktidar, içerde kendilerinden olmayanlara saldırılarını tüm ağırlığıyla sürdürüyor. Bir seçim için yurttaşları böylesine ayıran, toplumsal barışı ve ulusal dayanışmayı yıkan tutum kime ne kazandırır? İçerde birlik kuramayan iktidar dışarıya karşı çıkamaz. Trump'un “mahvetme” tehdidine “üzülmek”le kalan iktidarın içerdeki hırçınlığı örnek bir siyaset psikolojisi sorunudur.

Seçim konuşmaları oldukça karışık olan Bay RTE geçici de olsa taşıdığı sıfatla bağdaşmayan niteleme, karalama ve suçlamalar yapıyor. Birleştirici, barışçı değil ayrımcı ve kavgacı tutumu makamının ve sıfatının saygınlığıyla uyuşmuyor. Birçok kişiliksiz, niteliksiz, gösterişçi, çıkarcı partizan, çığırtkan ve yaygaracının bulandırdığı seçim ortamında parti liderlerinin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Suriyeli seçmenler, ölü seçmenler gibi sorunların yaşandığı günümüzde herkese özen göstermek düşüyor.

Ressam Cemal AKYILDIZ'ın ATATÜRK resimleriyle aydınlığımızı artıran yeniyıl takvimleri yüreklerimizi ısıtıyor. Bu benzersiz sıcaklık mutluluğumuzu artırıyor.