Böyle gitmez

Hukuksallığın bırakılıp partizanlığın egemenliğine ağırlık verildiği günümüzde, beklentilerin olağan sonuçları yerine aykırılıkların yaşama geçmesini yadırgamak yanlıştır. Kendi kusurlarının cezasını çekmek, yanlışlık ve yanılgıların uygulanmasına neden olan insanlara uygun düşen bir durumdur. Devlet niteliğiyle, demokrasi gereğiyle, hukuk ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışların geçerliğinin dayatıldığı bir ortamda her şeyin düzgün ve uygun gitmesini beklemek ancak bir düş olabilir.

İktidar partisi genel başkanının tarafsızlık yükümlülüğünü ve sorumluluğunu gözardı edip koyu partizan çabalarıyla Yüksek Seçim Kurulu'na bile talimat verecek biçimde konuşmaları, görev süreleri uzatılan kurul üyelerinin baskı nitelikli sözlere katlanmaları, çoğunluğu iktidar yandaşı olan uydu medyanın amaçlı ve ısmarlama yayınları, durumun içeriğini ortaya koymaktaydı.

★★★

Nasıl 17/25 Aralık 2013 olayları unutturulmaya çalışıldıysa İstanbul seçimi dayatmaları da sudan bahanelerle sürdürüldü. Bay RTE, Yüksek Seçim Kurulu'na baskı içerikli sözlerden kaçınmadı. Nerde hukuk, nerde demokrasi, nerde yasa? İstanbul çiftlikleriymiş de kâhya arıyorlar gibi yitirmeye katlanamayıp soyut savlarla seçimin yenilenmesini istediler. D. Bahçeli de “İstanbul'da karargâh kurmak..”tan söz ederek yine desteğini açıkladı. Ancak, inanırlığını, güvenirliğini tartışılır, hattâ yitirmiş duruma getirdiğinin ayırdında değil. Ayrıca üstü kapalı gözdağları ve tehditleri de kendinden büsbütün uzaklaştırıyor. AKP ile ittifakının kabadayılığına soyunmak hiç yakışık almıyor.

RTE'ın yanlı ve amaçlı değerlendirmeleri, incitici eleştirileri, bahaneleriyle birlikte açık beklentisi, YSK üzerinde ağır bir baskı idi. Sözleri, İstanbul seçmenine güvensizlik olduğu gibi hakaret bile sayılacak içerikteydi. Yapısı tartışılır duruma gelen YSK'nun 4'e karşı 7 oyla aldığı karar demokrasi ve hukuk tarihimizde çok konuşulup yazılacak bir belge olacaktır. RTE'ın “..kurul kendini aklayacak..” sözüne “Aklanacak neyimiz var?” bile diyemeyen, yandaşlıkları kuşkusu yaygın kimi üyelerinin öbür illerdeki benzer durumları olumlu bulup İstanbul için yenileme kararı vermesi hukukun sömürüsüdür. Kurul, RTE'ın “..şaibe” suçlamasına bile yanıt veremedi. Seçimi yöneten organ olarak RTE'dan buyruk almış duruma düştü. İncitici, küçük düşürücü, utandırıcı (skandal) bir olay.

Aynı zarftaki oylardan yalnız başkana ilişkin olanına yönelik, yenileme Bay RTE'ın isteğinin yerine getirilmesidir. YSK Başkanı ile kimi üyelerinin görev suresi boş yere uzatılmamıştı. RTE' a karşı çıkılması hayaldi. AKP ve ortağı daha çok yüklenecek ama İMAMOĞLU onların oyunlarına, olanaklarına, oylarına karşın daha çok oy alacak, İstanbullu seçmenin onuru korunacaktır.