Örnek

Uygun ve yararlı bulunarak benimsenen tutum ve davranış biçimiyle yöntemi, benzetilip özenilen durum ve konum örnektir. Genelde nitelikli, özgün, değeri ve seçkinliğiyle özelliği beğeni toplayan kişiler, yapımlar, durumlar örnek alınır. Örnekler bir tür kaynaktır. Geçen hafta adını duyarak görmeye gittiğim bir özel okulu inceleyip izleyerek gıpta ve beğeniyle alkışladım. Çankaya-Or/An'da bir ışık kaynağı durumunda.

Kurucularının yıllarca düşleyerek gerçekleştirdiği yapı, binasından içindeki sıcaklıklara, çağdaş gereklere, yönetici, öğretmen ve görevlilerin özenli davranışlarına uzanan güzelliklere kadar ilgi çekiciydi. Bahçe kapısından içeri girerken Barış, Mutlu, Güven adlı kuğuların selâmladığı konukluk, Montessori felsefesinin tüm ayrıntıları, ATATÜRK aydınlığı, sevgi ve saygısıyla esenliği, bilgiye uzanan yakınlığı belirgin biçimde duyuyor. Kendilerinin birer yavrusu bildikleri öğrencilerini içtenlikle kucaklayıp eğiten, yaşamsal ve ulusal ilkeler bağlamında bilinçli kılmaya çalışan, araç gereçlerle deneyimlerini dokuyan öğretmenler yabancı yavrularla da ilişki düzeyini artırıyor.

Spor salonu yanında yüzme havuzu da seçkinliği dokuyor. Resim çalışmaları, oyuncak-oyun salonları, araçları ve temsiller zamanı doldurup süslüyor. Kimi çocuklar evlerine gitmek yerine okulda daha çok kalmak istiyor. Böylesine sıcak ve renkli bir ortamı izlemek yıllarca öğretmenlik ve öğretim görevliliği yaptığım, babam, eşim, çocuğum ve torunum eğitimci olduğu için beni daha çok etkiledi. Böyle kurum ve kuruluşların bulunması mutluluğumu, geleceğe güvenimi daha çok artırdı.

Özel Kuğulu Montessori International Preschool, örnek gösterilecek niteliğiyle eğitim-öğretim kurumları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Kurucu, sahip ve yöneticileriyle öğretmenlerini içtenlikle kutluyorum.

Eğitimin insan yaşamındaki yeri, yadsınması olanaksız bir kaynaktır. Gelişmelerin, oluşumların, insan gücünün yaratıcılığının ve ürünlerinin bu olguya bağlı olması değerinin kapsamını göstermektedir. Çocuklarımızın her soruna, her güçlüğe karşı bilinçlenmeleri, bilgilerine dayanmaktadır. Bu nedenle okul, öğrenmen, eğitim gerek ve gereçleriyle, özellikle ders konuları ve içerikleri büyük önem taşımaktadır. Devletin eğitime verdiği önemi iktidarların eğilim ve amaçlarına göre değil, insanlığı, bilimin ve gerçeklerin gereklerine göre düzenleyip yürütmesi ve gerçekleştirmesi asıldır.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın anaokullarında haftada en az altı saat Arapça ve din eğitimi dersi verilmesini gündeme getirdiği bildirilmektedir. Müftülüklerle işbirliğine gidildiği duyumları eğitimdeki durumu ortaya koymaktadır.

Gezdiğim okula ilişkin izlenimlerim umut vericidir.

Loading...