Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Seçim

Demokrasinin en belirgin ayracı ve varlığıyla geçerliğini kanıtlama aracı seçimlerdir. Ulus istencinin (iradesinin) gerçekleşmesi her yönden tartışmasız seçimlerle olur. Siyasal ortamın aydınlık ve duruluğu, özgür ve yakınmasız seçimlerle yaşanır. Seçimler demokrasinin kaynağıdır, dayanağıdır, hatta namusudur. Yurttaşların tam bir özgürlükle, her yönden güvenilir seçim yöntemi ve koşullarıyla oylarını kullanmaları sonucun geçerliğinin olmazsa olmazıdır. Siyasal yapılanmanın ve yönetimin seçimlerle oluşması demokratik değerlerin benimsenip gereklerinin yerine getirilmesine bağlıdır.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yerel demokrasimiz için bir dönüm noktası olmuştur. Bundan böyle hukuk devleti, demokrasi, cumhuriyet, eşitlik, yansızlık, halkla birlikte hizmet atılımları herkesi gönendirecektir. Önemli olan, alınan oylara yaraşırlık, yansızlık, halkla paylaşım ve bütünleşmedir.
İktidar başının anayasal konumunu göz ardı ederek yan tutma aşırılığı, ayrımcı ve olumsuz dili, partizanlığı, haksız ve ağır nitelemeleriyle saldırıları kötü örnekler olarak kalacaktır. Umdukları ve bekledikleri sonucu alamayınca kendilerine dönerek sorumlu arayıp bulmaları zaman alacak, sonuçtan ders alıp almadıkları anlaşılacaktır. Her seçim, ülke ve ulus için bir sınavdır.
Son yıllarda inanç sömürüsü, yalan-dolan, sahtecilik ve partizanlık almış yürümüş, dürüstlük ve doğruluk büyük yaralar almıştır. Şımarık varlıklılarla kötü siyasetçilerin dayatması, ulusal yaşamın karaları ve doku bozukluğu durumunu almıştır. Yöneticilerin baskıları kendi yüzlerine çarpılacağı ve artık kişilerin değil, hukukun üstünlüğü gerçeğinin yaşamı aydınlatacağı günlerin özlemi çekilmektedir. Seçime katılıp oy kullanmak yurttaşlık görevidir. Bu bilinç yaşam koşuludur.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more