Seçkinlik

İnsanlığın ve kişiliğin en belirgin niteliği duygu, düşünce, davranış ve yaşam yönünden seçkinliktir. Ahlâk ve bilgi bileşkesinin ortaya koyduğu kişilik, yaşam aydınlığının da başlıca koşuludur. Bu konuda örnek edinilecek kimselerin olması toplum için de bir kazançtır. Çalışmaları, ürünleri (eserleri, yapıtları), yaşam biçimleri, temsil ettikleri ya da savundukları ilkelerle değerler yönünden saygınlıkları tartışmasız bireyler övgüyle anılacak kişilerdir. Benim tanışmamız 68 yılı bulan bu nitelikteki dostlarımdan biri de Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeliğinden emekli Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV'dür. Bilgi zenginliği, spordan (gençliğinde eskrim ve barfiks yapmıştır) resme kadar becerileri, evindeki resim koleksiyonu, çok değerli yapıtların bulunduğu çok zengin kitaplığı (yalnız kendi yazdığı 150 kitabın ilki Varlık Yayınları'ndan William Saroyan'ın hikâyeleridir) üretkenliğinin kanıtlarıdır.

Zamanını iyi kullandığını her gün erkenden kalkıp çalışmasına bağlamaktadır. İmzalı basılmış ilk yazısı İngilizce basılmış bir dergide 1950'den önce yayımlanmıştır. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki ilk yazısı da 1952 ‘de. Bugüne kadar yerli-yabancı 92 dergi ve gazetede yazıları yer almıştır. Bunlar Kuzey ve Orta Amerika'dan Avrupa'da l6, Asya'da 11 ve Avustralya basınında çıkmıştır. Yayınları için iki Birleşmiş Milletler ödülü almıştır.

Renkli kişiliği ülkemiz yönünden de övünülecek olaylara neden olmuştur. Tunus'ta ilk ve tek “Şeref Madalyası”nı Arafat'ın elinden almış, Güney Afrika'nın eşiyle birlikte konuğu olmuştur. 1980'li yıllarda Ermeni sorununa eğilen ve bunu yıllarca tek başına sürdüren ATAÖV'ün bu konuda yabancı dillerde çok sayıda kitabı basıldı. Üçü de New York'ta çıktı. İlk kitap yayını 1953'de Ermeni kökenli Saroyan'ın “Aram Derler Adıma” adlı hikâyeleridir. Paris'teki iki dâvada çağrılı olarak konuşmuş, Birleşmiş Milletler'de bize karşı sürülen girişimi tek başına karşı çıkışıyla durdurmuş, bu konuda 56 Amerika üniversitesinde konferans vermiştir.

Ekim ayı sonunda çıkan iki kitabından biri “Amerikan Edebiyatında Muhalif Yazarlar”, öbürü de “Diktatörlüğe Açılan Kapılar” adını taşımaktadır. 1960'larda “Amerikan Belgeleriyle Amerikan Emperyalizminin Doğuşu” adlı küçük ve yaklaşık 300 dipnotlu kitabı o yılların rekorunu kırarak 12 bin satmıştı.

Çalışmalarını ve katkılarını içtenlikle ve etkin biçimde sürdüren ATAÖV'ün örnek alınacak kişiliğini tanıtmanın topluma en iyi hizmetlerden biri olduğu kanısındayım.

KUTLAMA VE TEŞEKKÜR

Prof. Dr. Mustafa Tören YÜCEL'i, “Yargı Sistemi Üzerine Denemeler”, Abbas SATIR“Rüzgârlı Sokak”, Özlem AĞIRMAN“Hamdım Piştim Yandım”, Erdoğan EKİNER'i “Haziran Bir Gün Geleceğim Unutma”, Murat MERİÇ'i “Hayat Dudaklarda Mey” adlı kitapları için kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum.