Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Yandaşlık karşıtlık

2 Mayıs 2019 Yazarlar

İçgüdüsel, duygusal ya da bilinçli kimi yandaşlıklar, kimi karşıtlıklar doğaldır. Ama asıl ve önemli olan bilinçli tutum ve davranışlardır. Küçük yaşlarda edinilen alışkanlıklar, kurulan ilişkiler ve eğitim-öğretimle kazanılan nitelikler, düşünce ve değerlendirme yeteneğine dayandığından kişiliği dokuyan kaynaklardır. Zamanla pekişen duygu ve düşünceler insanlık yapımızı oluşturur. Bilgiye dayanan yandaşlık ve karşıtlık, yaşam yönelişlerinin pusulasıdır. Kimi zaman karşılaşılan, tanık olunan durumlar, aykırılık ya da uygunsuzluk saptamaları, olumlu ya da olumsuz etkileriyle ilişkileri düzenler. Toplumsal yaşamda büyük payı olan kişisel yaklaşımların yandaşlık ya da karşıtlık olarak yeri önemlidir.

Başta devletimiz, ülkemiz, ulusumuz, bayrağımız, onurumuz olmak üzere yaşamsal değerlerimize özenimiz, bağlılığımız, saygı ve sevgimiz, varlığımızı anlamlı ve geçerli kılan, sonsuza değin bağımsız ve özgür yaşamamızın gücü olan yaşam koşulumuzdur. Bu değerlerimize gölge düşürmemek insanlık ve yurttaşlık borcumuzdur, kutsal görevimizdir. Ulusal-yaşamsal ilkelerle değerlerin yandaşlığı onurdur, şandır, şereftir. Hiç kuşkusuz, tartışmasız bu değerlerimize karşı olanlara karşı olmak da böyledir. Kötülüklere, sakıncalara, yanlışlıklara, çirkinliklere, sapkınlıklara, zararlılara, tüm aykırılık ve suçlara karşı olmak insanlık, nitelikli yurttaşlık, seçkin ve saygın kişilik gereğidir. Halk dilinde “körükörüne” denilen yandaşlık ve karşıtlıklar, bilinçsizlik yansıması olduğundan üzücü ve yıpratıcıdır.

★★★

Toplum yaşamında, özellikle siyasal nedenlerle, izlenen yandaşlık ve karşıtlıklar daha çok duygusal kaynaklıdır. İlişkileri bozan, ilkellikleri sergileyen tutum ve davranışlar olarak görülmekte ve insanlıkla uygarlık yönünden düşündürmektedir. Çarpıklıklar, tutarsızlıklar, yanılgı ve yanlışlar kaçınılması gereken durumlardır. Bilinçsiz yandaşlık ve karşıtlık, sakıncalı yaklaşımdır. Yanlarına zarar veren bozuk ilişkidir.

Sözcüklerin anımsattığı durum “YANSIZLIK”tır. Özellikle devlet işleri yönünden çok önemlidir. Bir demokrasi yarışması olan seçimlerde yönetim yetkisi elinde olan partililerin yansızlığa aykırı tutum ve davranışları çok yönlü sakıncalar içermekte, zararlara neden olmaktadır. Partizanlık, devletin ve ulusun kemirgenidir. Askerlikte, yargıda, bilimde, sağlıkta önde gelen yansızlık, devletin tüm iş ve işlemlerin de egemen ve geçerli olmalıdır.

Son yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanları olmak üzere birçok yöneticiden duyulan yansızlık ve eşit hizmet sözleri, geleceğe ilişkin umutları artırmıştır. Kamu hizmetlerinde yansızlık yetkili, görevli ve temsilcinin saygınlık ve seçkinliğinin koşuludur.

★★★

Kişi neye karşı, neye yandaş olacağını iyi belirlemeden tutum alırsa ikisinin ortasında-arasında kalır ve zarar görür. Dengeli ve tutarlı olmak için duyarlı ve özenli davranmak gerekir. İnsanlık, karşısındakileri de kendisi gibi düşünmeyi gerektirir. RTÜK (Radyo Televizyon, Üst Kurulu) ile kimi mahkemenin aykırılık görmediği aşağılama, karalama, suçlama içerikli kaba, çirkin ve terbiye dışı nitelemeler acaba kendilerine yönelik olsaydı neler söyler, neler yaparlardı? Birçok değer, birçok ilke, birçok kural, birçok kurum yara alıyor, yazık oluyor.

Yargı bağımsızlığının tartışıldığı, olmadığının yazılıp söylendiği günümüzde Anayasa Mahkemesi'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü'nde şimdiki başkanının bağımsızlığa ilişkin sözleriyle uygulama durumunun çelişkisi dikkat çekmektedir. KHK'ları denetleme görevinden vazgeçmelerinin hukuksuzluğu artırdığı unutulmamalıdır. AKP dönemindeki anayasa değişiklikleri anayasanın 2. maddesindeki niteliklere karşıtlıklar içermektedir.

★★★

Emekli Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve büyükelçilerimizden, önceki milletvekili Onur ÖYMEN'in ulusal ve uluslararası sorunlardaki duyarlığını yansıtan uyarı, öneri ve eleştirileriyle anlamlı ve doyurucu değerlendirmelerinin ve yararlı katkılar olarak izlediğimiz çabalarının sürmesi, toplumsal yaşamımız için bir ışık niteliğindedir.

YAZARIN TÜM YAZILARI