Yaşam renkleri

İnsanın dünyaya gelişi ile gidişinin süreci olan yaşam, varlığımızın kaynağı ve dayanağıdır. Anlamlı ve değerli olması, önemine bağlıdır. Yaşamı yararlı ve çekilir kılmak, çabalarımızın başlıca amacıdır. Ancak, gerekenleri yeterli düzeyde yerine getirdiğimizi ne yazık ki savunamayız. Yaşamımıza verdiğimiz değer hiçbir zaman özlenen ve beklenen biçimde ve ölçüde olmamaktadır. Sakıncalar, aykırılıklar, çelişkiler, yetersizlikler, yanlışlar ve yanılgılarla aydınlığı karanlığa çevirmekten kaçınılmamaktadır. İnsanlık ilişkilerindeki durum, düzey ve görünüm bu gerçeği yansıtmaktadır.

Ülkemizin değişik sorunları kimi çatışan, kimi birbirine bağlı özellikleriyle sürmekte, çözüm çabaları yeterli ve doyurucu olmamaktadır. Geçenlerde konuğu olduğumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi PALANDÖKEN'in anlatımlarıyla yetki ve ilgi alanlarının 3030 oda,13 federasyon, 2200 iş yeri olduğunu öğrendik. Ahilik geleneğini sürdüren kuruluşun yararlı çalışma ve açılımları, uğraş alanlarında ilerleme ve yükselmeleri sağlamakla birlikte toplumsal yaşamın gücü ve direnci de artmaktadır. Esnaf ve sanatkârlarımızın uğraş alanlarındaki başarıları toplumsal barışın dayanaklarından biridir. Geçim koşullarının giderek ağırlaştığı ortamda katkılarıyla yaşamı aydınlatmakta, ulusal birliğin ve toplumsal barışın güçlenmesi için önemli katkılar vermektedirler. Devletin bu yapıya gereken önemi vermesi, geciken yasal düzenlemeleri yaparak yaraşır durumları sağlaması öncelik taşımaktadır. 

Toplumsal yaşamın değişik alanları, değişik biçimleri, değişik görünümleri vardır. Yurttaşların birlikteliği ve dayanışması, kimi sorunların çözümü, kimi güçlüklerin önlenip giderilmesi, kimi başarıların kazanılması için bir dayanaktır, bir koşuldur. Bu nedenle demokratik kitle örgütleriyle birlikte meslek kuruluşlarının ulusal yaşamdaki yeri önemlidir. Birlik ve dayanışma, ulusal yapının bir tür harcıdır. Uygarlık ölçütü olarak da kabul edilen bu durum gücün ağırlığı ve değeri yönünden de aranmakta ve gözlenmektedir. Esnaf, işçi, memur, öğrenci vd. kuruluşları dayanışma gücünün yapısı ve örgütleridir. Çağdaşlık açılımının birer koludur.