AKS sonuçları açıklandı! 2020 Adaylık Kaldırma sınavı sonuç sorgulama sayfası…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapılan adaylık kaldırma sınavı sonuçları erişime açıldı. Adaylık Kaldırma sınavı sonuçları www.meb.gov.tr internet adresinden sorgulanabiliyor.

AKS sonuçları açıklandı! 2020 Adaylık Kaldırma sınavı sonuç sorgulama sayfası…

Corona virüs nedeniyle sekteye uğran sınavlardan biri olan Adaylık Kaldırma sınavı ertelenmiş ve 26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Yapılan açıklamaya göre AKS sınav sonuçları açıklandı.

AKS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Corona internet meb Milli Eğitim Bakanlığı sınav
Loading...