AKS sonuçları bugün açıklanır mı? Adaylık Kaldırma sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapılan adaylık kaldırma sınavı 26 Temmuz’da gerçekleştirildi. Sınava giriş yapan adaylar ise artık AKS sonuçlarını beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edileceği bilgisi yer alıyor.

AKS sonuçları bugün açıklanır mı? Adaylık Kaldırma sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Corona virüs nedeniyle sekteye uğran sınavlardan biri olan Adaylık Kaldırma sınavı ertelenmiş ve 26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Yapılan açıklamaya göre AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde ilan edilecek.

AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.

Açıklanan tarihlere göre AKS sonuçlarının erişime bu hafta açılması bekleniyor.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Corona internet meb Milli Eğitim Bakanlığı sınav