Sözcü Plus Giriş

Ege Üniversitesi sözleşmeli personel ilanı yayımlandı! İşte başvuru koşulları…

Ege Üniversitesi 221 kişilik sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Personel ilanı, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte Ege Üniversitesi’nin sözleşmeli personel alımı ilanının başvuru koşulları…

Güncellenme: 14:15, 13/04/2020
Ege Üniversitesi sözleşmeli personel ilanı yayımlandı! İşte başvuru koşulları…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Ege Üniversitesi sözleşmeli personel ilanına göre hemşire ve sağlık teknikeri alımı yapılacak. İşte başvuru şartları…

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

– Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

– Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3) puanı, Ön Lisans Mezunları içinse KPSS(P93 ) esas alınacaktır.

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NELER?

– Başvuru Formu (Resmi Sitemizden doldurulacaktır )

– Diploma Fotok,opisi ve Mezun Belgesi ( E-Devletten alınacaktır. )

– Fotoğraf (1 Adet)

– KPSS Sonuç Belgesi

– Kimlik Fotokopisi

– Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge ( E-Devletten alınabilir )

– Hizmet Belgesi / Sertifika (Aranan nitelikler kısmında belirtilen mesleki deneyimleri gösterir onaylı belge/sertifika ile birlikte SGK Hizmet Dökümü )

Diğer Bilgiler:

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle, Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmezler.

– Adaylardan ilanın yayın tarihi itibariyle 15 gün süreyle Kurumumuza ait http://www.ege.edu.tr web adresinden başvuru kabul edilecektir. Başvuru formunu hatalı dolduran ya da Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

– Başvuru sonuçları asil liste ve 3 katı yedek olmak üzere son başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

– Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması durumunda ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

– Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olacaklardır.

– Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri vb. bilgilerin tamamı, http://www.ege.edu.tr web adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

– Atanmaya hak kazanan personellerden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi açısından Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporu talep edilecektir.

– Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler. Bu nedenle başvuru formununda İlan Numarasının ( H01,S02 ) kesinlikle doldurulması gerekmektedir.

Adres : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat.

Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 1959 -1928-1920