Eski AKP’li vekilin Rektör olduğu üniversitede usulsüz atama

Sayıştay denetçileri, eski AKP’li vekil Cem Zorlu’nun rektörü olduğu Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde yaptığı denetimlerde Genel sekreter kadrosu dolu iken koşulları sağlamayan bir memurun bu kadroya ‘tedviren’ Genel Sekreter olarak görevlendirildiğini ve harcama yetkililiğini kullandığını tespit etti.

Eski AKP’li vekilin Rektör olduğu üniversitede usulsüz atama

Eski AKP Milletvekili Cem Zorlu'nun rektörü olduğu Necmettin Erbakan  Üniversitesi'nin 2019 Sayıştay raporu açıklandı. Sayış denetçileri yaptığı denetimlerde Necmettin Erbakan Üniversitesi Genel Sekreter kadrosu dolu iken koşulları sağlamayan bir memurun bu kadroya “tedviren” Genel Sekreter olarak görevlendirildiğini ve harcama yetkililiğini kullandığını tespit etti. Sayış raporunda ayrıca, aynı tarihte Genel Sekreter kadrosunu işgal eden diğer kişinin de Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosuna “vekaleten” atandığı belirtildi.

SAYIŞTAY RAPORUNDA YER ALAN TESPİTLER

Konuya ilişkin Sayıştay raporunda şu tespitler yer aldı; Necmettin Erbakan Üniversitesinde, 28.08.2019 tarihinde Genel Sekreter olma koşullarını sağlayan bir kişinin Genel Sekreter olarak ataması yapılmış ve görevine başlamış olup, aynı gün Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosuna vekaleten atanmıştır. Yine aynı tarih olan 28.08.2019 tarihinde Genel Sekreter olmak için gereken kamu hizmeti şartını taşımayan başka bir kişi de dolu olan Genel Sekreterlik kadrosuna ‘Tedviren' atanmıştır.”

“İMKANSIZ YETKİ AŞIMINI DOĞURACAĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR”

Türk hukukunda tedviren görevlendirmenin yasal bir dayanağı olmadığı belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi; “Dolu kadroya yapılan ‘tedviren' atamaya gelince bu görevlendirme, asılda aranan koşullara sahip vekil kamu görevlisi bulunamadığı hallerde başvurulan, boş kadrolar için kullanılması mümkün olan bir görevlendirme usulüdür. Asilin tüm şartlarına sahip olan vekaletten farklı olarak tedviren görevlendirme olarak adlandırılan bu usul, bir kamu hizmetini asaleten yürütmekle yükümlü olan kamu görevlisinin çeşitli sebeplerle bu görevini ifa edemediği ve asılda aranan koşullara sahip vekil kamu görevlisi de bulunamadığı hallerde; kamu hizmetinin sürekliliği ilkesi gereği asılda aranan niteliklere en yakın personeller arasından yapılan görevlendirme şeklinde tanımlanabilir. Üniversite idari teşkilatının başı ve harcama yetkisi olan Genel Sekreterlik gibi önemli bir makamının, Türk hukuk sisteminde yasal dayanağı bulunmayan “dolu kadroya tedviren görevlendirme” şeklinde bir usulde sürdürülüyor olmasında, mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Her ne kadar bu görevlendirme usulunun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Üniversite Rektörüne verilen yetki ve takdir hakkı kapsamında değerlendirilmesi akla gelebilse de; rektörün takdir hakkının sınırlarının yasal mevzuatla çizilmiş olduğu aşikardır. Tedviren görevlendirmede herhangi bir ödeme yapılmıyor olması da bu atamayı yasal hale getirmemektedir. Üniversitede kanuni sınırları aşarak yapılan bu görevlendirmelerin, ileride kamu zararına da neden olabilecek telafisi imkansız yetki aşımını doğuracağı değerlendirilmektedir.”

AKP'Lİ REKTÖR KADROSUNU TİMAV’DAN KURMUŞTU

Kasım 2018’de üniversiteye Rektör olarak atanan Prof. Cem Zorlu, kadrosunu kendisinin de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı’ndan (TİMAV) kurması tepki toplamıştı. Öte yandan Temmuz  2019’da üniversitenin Genel Sekreterlik görevine TİMAV Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz getirilmişti.