Sözcü Plus Giriş

İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi ilanı yayımlandı! İşte başvuru koşulları…

İzmir Bakırçay Üniversitesi 6 kişilik öğretim görevlisi alımı gerçekleştirecek. Personel ilanı, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi alımı ilanının başvuru koşulları…

11:07 -
İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi ilanı yayımlandı! İşte başvuru koşulları…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi ilanına göre 6 kişi personel alımı yapılacak. İşte başvuru şartları…

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1– Başvuru formu, (www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5– Lisans ve yüksek lisans diplomalarının onaylı sureti veya e-devlet çıktısı, (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)

6– Lisans ve yüksek lisans transkript belgelerinin onaylı sureti veya e-devlet çıktısı,

7- Öğrenci belgesi onaylı sureti veya e-devlet çıktısı, (doktora yapıyor olmak şartı aranan ilanlarda getirilecektir ve ilan tarihi itibariyle alınmış olmalıdır.)

8- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,

9- ALES puanı belgesi,

10- Yabancı dil puanı belgesi,

11- Hizmet belgesi, (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce çalışıp ayrılmış olanlar getirecektir.)

12- Alanında iş tecrübe belgesi, (SGK hizmet dökümü ile birlikte ıslak imzalı ya da e-imzalı olmalıdır.)

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1– Adayların 657 Sayılı Kanun'un 48'inci maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

3- Postadaki gecikmeler, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

4- Onaylı istenen belgelerin aslı ya da noterden “Aslı Gibidir” onaylı olması gerekmektedir.

5– İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

6– Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tabloya göre yapılacaktır.

7- Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde, ilanın her aşaması iptal edilebilir.

MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more